Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvointi on fyysisen kunnon ja toimintakyvyn ohella tärkeä terveyden osa-alue myös iäkkäillä. Virkeä mieli tukee aktiivista arkea. Mielen hyvinvoinnin ongelmat saattavat vähentää sosiaalisia suhteita ja fyysistä aktiivisuutta. Tämän myötä myös fyysinen liikkumis- ja toimintakyky heikkenee ja kaatumisvaara kohoaa.

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa mielen hyvinvointiin liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Materiaaleja mielen hyvinvointiin

Ikäinstituutti

Mielen hyvinvoinnin taitopankki Ikäopistosta löytyy tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Ikäopisto

Ikäinstituutilla on myös muita mielenhyvinvoinnin materiaaleja: Myötämieltä. Mielen hyvinvoinnin taskukirja, Mielen hyvinvoinnin lähteitä -vinkkivihko ja Mielipakka (52 korttia).

Vissa materialer finns även på svenska: Meningspacken (52 kort) och Var positiv! En bok om psykiskt välbefinnande för äldre

 

Reumaliitto

Reumaliiton mielen hyvinvointi -verkkosivustolta löydät tietoa ja pieniä tehtäviä mielen hyvinvoinnin harjoitteluun.

 

Suomen Mielenterveys ry.

Suomen Mielenterveyden Mieli-sivustolta löytyy mm. Seniori hyvinvointitreenit -ohjaajan opas sekä Myönteisen muistelun kortit.

Myönteisen muistelun kortit

Vissa materialer finns även på svenska:

Välmåendeträning för seniorer - välbefinnande och trivsel i grupp. Guide för handledare

 

Terveyskylän Mielenterveystalo

Tietoa ikäihmisten mielenterveydestä löytyy myös Terveyskylän Mielenterveystalosta.

Mielenterveystalo

 

Vanhustyön keskusliitto

Vahvike-sivustolta löytyy vinkit muisteluhetkien järjestämiseen.

VAHVIKE-sivusto muistelu

 

Muita oppaita

Ikääntyvä mieli - mielen hyvinvointia vanhetessa - opas

 
 
Edellinen muokkaus: 28.02.2020