Ympäristö ja asuminen

Ympäristö ja asuminen

Turvallinen koti- ja lähiympäristö ehkäisevät kaatumisia. Niiden kunnosta ja turvallisuudesta huolehtinen onkin tärkeä osa iäkkäiden kaatumisten ehkäisyä.

Tälle sivulle on koottu eri järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa turvalliseen asumiseen ja ympäristöön liittyvää materiaalia, jota myös järjestö- ja yhdistystoimijat voivat hyödyntää oman kaatumisten ehkäisytyönsä tukena.

Materiaaleja turvallisen ympäristön ja liikkumisen tukemiseen

Invalidiliitto

Invalidiliiton Esteetön.fi -verkkosivustolla on tarjolla tietoa niin asuinrakennusten kuin myös ulkoilualueiden esteettömyydestä.

Esteetön.fi

 

Ikäinstituutti

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin -opas, josta on tehty myös selkoversio.

Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin -selkoversio

 

Kotitapaturma.fi

Kotitapaturma.fi -verkkosivuilla kannattaa tutustua Pysy pystyssä -kampanjan vinkkeihin mm. talvikenkien valinnasta.

Pysy pystyssä

 

Muistiliitto

Muistiliiton kodin ja pihapiirin tarkistuslistojen avulla voi tarkistaa kodin ja lähiympäristön vaaranpaikat ja niihin puuttumalla parantaa turvallista liikkumista.

Kodin tarkistuslista      Pihapiirin tarkistuslista

 

Muita materiaaleja

Lisää materiaalia mm. Ikäteknologiakeskus -verkkosivuilta

Ympäristöministeriön ympäristöopas Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö

 

 

  

 
Edellinen muokkaus: 28.02.2020