KaatumisSeula-hanke

KaatumisSeula®-hanke 2014–2016

KaatumisSeulan tunnuskuva

UKK-instituutti toteutti yhteistyössä Eläkeliiton, Luustoliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton sekä Reumaliiton kanssa KaatumisSeula®-hankkeen. Hanke toimi valtakunnallisesti ja paikallisesti. Rahoituksesta vastasi Raha-automaattiyhdistys (nykyinen STEA).

Miksi?

  • Kaatumisvammat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä.
  • Kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista.
  • Kaatuminen voi aiheuttaa pelkoa ja rajoittaa iäkkään liikkumista, vaikka siitä ei seuraisikaan vammaa.
  • Kaatumispelon seurauksena toimintakyky ja elämänlaatu heikkenevät, jolloin avun, hoidon ja kuntoutuksen tarve kasvaa.

Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin.

Hankkeessa

  • Lisätään iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä.
  • Kartoitetaan olemassa olevia vaaratekijöitä.
  • Puututaan vaaratekijöihin tarkoituksenmukaisin keinoin.

Hankkeessa kehitettiin kolmannen sektorin ja kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen väliseen yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kuntatasolla.

Hankepaikkakunnat tällä hetkellä

  • Seinäjoki (2014–2016)
  • Kotka (2015–2016).

Kohderyhmä

KaatumisSeula®-hankkeen kohderyhmänä ovat sekä itsenäisesti että erilaisin tukitoimin asuvat iäkkäät ja heidän läheisensä. Hankkeessa halutaan tavoittaa myös omaishoitosuhteessa olevia iäkkäitä. Lisäksi hanke tavoittaa laajasti järjestöjen ja yhdistysten toimijoita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattilaisia.

Lisätietoa koko hankkeesta

Saija Karinkanta
projektipäällikkö, filosofian tohtori, fysioterapeutti

UKK-instituutti
PL 30
33501 Tampere

p. 03 282 9223
saija.karinkanta(a)ukkinstituutti.fi

Lisätietoa Seinäjoen hanketoiminnasta

Sarika Kivimäki
erityisliikunnan koordinaattori
sarika.kivimaki(a)seinajoki.fi

Lisätietoa Kotkan hanketoiminnasta

Anu Takala
paikallinen hankekoordinaattori, fysioterapeutti

p. 050 462 5450
anu.takala(a)kotka.fi

Hankkeessa mukana

Eläkeliitto

Luustoliitto

Muistiliitto

Omaishoitajat ja läheiset -liitto

Reumaliitto

Kaatumatta paras -päätösseminaari

luentotallenteet ja esitysmateriaalit

 
 
Edellinen muokkaus: 18.03.2019