Kaatumisten ehkäisy

Kaatumisten ehkäisy

Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisen taustalla voi olla useita eri tekijöitä, jotka on aina selvitettävä. Puuttumalla yksilöllisiin vaaratekijöihin, voidaan iäkkäiden kaatumisia ehkäistä.

Vaaratekijät kaatumisten taustalla

Kaatumisalttiuteen vaikuttavat tekijät jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin vaaratekijöihin. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan vaikuttaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

KaatumisSeulan tunnuskuva

 

 

 

Kaatumisten sisäiset vaaratekijät, joihin ei voi vaikuttaa

Kaatumisten sisäiset vaaratekijät, joihin voi vaikuttaa

Kaatumisten ulkoiset vaaratekijät

Kaatumisiin vaikuttavat tilanne ja käyttäytymistekijät

 

 Tutustu yksilöityihin kaatumisten vaaratekijöihin.

 
Edellinen muokkaus: 20.03.2019