KaatumisSeula Kotkassa

Kotka toinen KaatumisSeulan hankepaikkakunta

KaatumisSeula-hankkeen toiminta alkoi Kotkassa huhtikuussa 2015. Paikkakunnalle perustettiin työryhmiä, joissa oli laajasti edustettuina kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikuntatoimen toimijoita. Työryhmät vastasivat paikallisesta toiminnan kehittämisestä. Hankkeen puitteissa järjestettiin mm. erilaisia tapahtumia. Tiedot Kotkassa järjestetyistä tapahtumista löytyvät kohdasta ajankohtaista.

Keskeisiä toimintamuotoja paikkakunnalla olivat kolmannen sektorin toimijoiden tekemät kaatumisvaaran arvioinnit sekä KAAOS-seulontaklinikka.

Hankkeen toiminta Kotkassa päättyi 31.12.2016. Kotkan kaupunki kuitenkin päätti jatkaa KAAOS-seulontaklinikkatoimintaa omana toimintanaan myös vuonna 2017. Klinikka kulkee jatkossa nimellä KaatumisSeula-klinikka. Klinikalla toimii yhteistyössä fysioterapeutti - terveydenhoitaja -työpari. Lisätietoa Kotkan nykyisestä toiminnasta saa fysioterapeutti Anu Takalalta, p. 050462 5450 tai anu.takala(a)kotka.fi

Lisätietoa Kotkan hankkeesta

Hankkeen toiminta Kotkassa päättyi 31.12.2016. KaatumisSeula-klinikka toimii Kotkan kaupungin toimintana.

Kotkan nykyisestä toiminnasta saat lisätietoa fysioterapeutti Anu Takalalta, p. 050462 5450 tai anu.takala(a)kotka.fi.

 

 

 
Edellinen muokkaus: 18.03.2019