Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn

 

Työkaluja kaatumisten ehkäisyyn

KaatumisSeula®-työkalut

Verkosta ladattavat pdf-tiedostot ovat vapaasti käytettävissä. Myös sähköinen verkkosovellus kaatumisvaaran itsearviointiin on maksuton.

Tällä sivulla oleva materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä liikunta-alan ammattilaisten käyttöön. Järjestö- ja yhdistystoimijoille suunnatulle materiaalisivulle päästä tästä.

Kaatumisvaaran arvioinnin työvälineet

Kaatumisvaaran arviointi -lomake

kaatumisvaaran arviointi

Kaatumisvaaran arviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin. Lomake perustuu itsearviointiin ja tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse.

Lomakkeesta on luotu kaksi versiota käyttötarkoituksen mukaan:

Versio 2 on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun täytön yhteydessä on mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan esimerkiksi vastaanottotyössä tai liikuntaneuvonnassa. 

Itsearviointilomake - versio 2 (pdf)

Jos käytät lomaketta isoissa tilaisuuksissa ja esim. ryhmätoiminnoissa, valitse käyttöösi lomakkeen versio 1.

Itsearviointilomake - versio 1 (pdf)

Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöönoton helpottamiseksi on tehty myös selkeät käyttöohjeet.

Käyttöohjeet

 

Sähköinen kaatumisvaaran itsearviointi

Uuden verkkosovelluksen avulla kaatumisvaaran itsearvointi on entistä vaivattomampaa. Ensisijainen tarkoitus on, että iäkkäät löytäisivät verkkosovelluksen itse.

Työkalu soveltuu kuitenkin myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Silloinkin on tärkeää, että täyttö perustuu itsearviointiin. Ammattilainen voi myös tarvittaessa antaa ikäihmiselle esimerkiksi teknistä apua lomakkeen täyttämisessä tai lukea kysymyksiä ääneen ja merkitä vastaukset sovellukseen iäkkään puolesta.

Verkkosovellus

 

Jaettava materiaali oman kaatumisten ehkäisy -toiminnan tueksi

Liikuntaohje

liikuntaohje

Liikuntaohjeen avulla voidaan ikäihmistä aktivoida aloittamaan liikuntaharjoittelu turvallisesti. Materiaalin etusivulla on kaksi erilaista harjoitetta ja takasivulla yli 65-vuotiaiden viikoittainen liikkumisen suositus. Materiaalia voi jakaa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Liikuntaohje (pdf)

 

Tarkistuslista

tarkistuslista

Tarkistuslistaan on koottu sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa ja siten vaikuttaa omaan kaatumisvaaraansa kotikonstein. Tarkistuslistaa voi jakaa tapahtumissa tai sitä voi täyttää ryhmissä. Sen voi myös jakaa ensin itsetäytettäväksi ja sen jälkeen tarkastella vastauksia yhdessä täyttäjän/täyttäjien kanssa.

Tarkistuslista (pdf)

 

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn

10 keinoa

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn on muistilista-tyyppinen materiaali, jossa on esiteltynä 10 tutkimuksissa tehokkaaksi todetusta kaatumisten ehkäisykeinosta. Materiaali sopii jaettavaksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä keskustelujen pohjaksi esimerkiksi ryhmätoiminnassa.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn (pdf)

 

KaatumisSeula®-työkalujen esittelyvideo

KaatumisSeula®-työkaluista on tehty lyhyt ohjevideo tutustumis- ja opastuskäyttöön.

 

KaatumisSeula®-verktyg på svenska

KaatumisSeula®-verktyg är stödmaterial som kan användas inom social- och hälsovårdsarbete samt förbund- och föreningsarbete för att förhindra fallolyckor. Allt material är kostnadsfritt och går att ladda ner här.

Material för utvärdering av risken för fallolyckor

utvärdering

Syftet med denna blankett är att göra en grov utvärdering av hur stor risk en person över 65 år har för fallolyckor. Blanketten baserar sig på självbedömning och meningen är att äldre får själv fylla i blanketten.

Det finns två olika versioner av blanketten:

Blankett 1 kan användas inom förbund- och föreningsarbete speciellt i gruppverksamhet och i evenemang.

Blankett 1 - pdf

Blankett 2 kan användas inom social- och hälsovårdsarbete då man har en möjlighet för personlig rådgivning till exempel på hälsovårdens mottagningar.

Blankett 2 -pdf 

Bekanta dig också med ifyllningsinstruktionen av blanketten.

Ifyllningsinstruktionen

 

Motionsanvisningar

checklista

Materialet är lämplig för att motivera äldre för att kunna börja motionera tryggt. På framsidan finns två olika övningar för balans och muskelstyrka och på baksidan en motionsrekommendation för äldre. Materialet kan delas ut i olika evenemang och gruppverksamhet samt på motionsrådgivningens mottagningar.

Motionsanvisningar

 

Checklista för riskfaktorerna för
fallolyckor som man själv kan påverka

checklista

På checklistan finns riskfaktorer för fallolyckor som man själv kan påverka och på det sätt minska fallrisken hemma. Checklistan kan delas ut i olika evenemang och också användas i gruppverksamhet. Ytterligare är materialet bra på att användas till exempel inom hemvård.

Checklista

 

10 sätt att förebygga fallolyckor

10 sätt

Checklistan innehåller 10 forskningsbaserade och effektiva sätt att förebygga fallolyckor. Materialet kan delas ut i olika evenemang och gruppverksamhet samt på motionsrådgivningens mottagningar.

10 sätt att förebygga fallolyckor

 

KaatumisSeula Tools to Prevent Falls

Material in English: KaatumisSeula® tools created for fall risk screening and informing evidence-based preventive measures

 

 

 
Edellinen muokkaus: 08.10.2020