Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn

 

Materiaalia kaatumisten ehkäisyyn

KaatumisSeula®-hankkeen työkalut

Nämä verkosta ladattavat pdf-tiedostot ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalia voivat hyödyntää niin järjestö- ja yhdistystoimijat kuin myös sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset.

Kaatumisvaaran itsearvioinnin työvälineet

kaatumisvaaran arviointi

Kaatumisvaaran itsearviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin. Lomake perustuu itsearviointiin ja tarkoitus on, että iäkäs täyttää lomakkeen itse. Lomakkeesta on tehty kaksi versiota. Kaatumisvaarakysymykset ja pisteytys ovat molemmissa versioissa samat. Versiot eroavat toisistaan kerättävän lisätiedon osalta. Tutustu molempiin versioihin ja valitse käyttöösi omaan tarkoitukseesi sopivampi.

Itsearviointilomake - versio 1 (pdf)       Itsearviointilomake - versio 2 (pdf)

Itsearviointilomake (jpg.)

Kaatumisvaaran itsearviointilomakkeen käyttöönoton helpottamiseksi on tehty myös selkeät käyttöohjeet.

Käyttöohjeet

 

Jaettava materiaali oman kaatumisten ehkäisy -toiminnan tueksi

Liikuntaohje

liikuntaohje

Liikuntaohjeen avulla voidaan ikäihmistä aktivoida aloittamaan liikuntaharjoittelu turvallisesti. Materiaalin etusivulla on kaksi erilaista harjoitetta ja takasivulla yli 65-vuotiaiden viikoittainen liikkumisen suositus. Materiaalia voi jakaa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Liikuntaohje (pdf)

 Liikuntaohje (jpg.)

 

Tarkistuslista

tarkistuslista

Tarkistuslistaan on koottu sellaisia kaatumisten vaaratekijöitä, joihin voi itse vaikuttaa ja siten vaikuttaa omaan kaatumisvaaraansa kotikonstein. Tarkistuslistaa voi jakaa tapahtumissa tai sitä voi täyttää ryhmissä. Sen voi myös jakaa ensin itsetäytettäväksi ja sen jälkeen tarkastella vastauksia yhdessä täyttäjän/täyttäjien kanssa.

Tarkistuslista (pdf)

Tarkistuslista (jpg.)

 

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn

10 keinoa

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn on muistilista-tyyppinen materiaali, jossa on esiteltynä 10 tutkimuksissa tehokkaaksi todetusta kaatumisten ehkäisykeinosta. Materiaali sopii jaettavaksi erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä keskustelujen pohjaksi esimerkiksi ryhmätoiminnassa.

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn (pdf)

10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn (jpg.)

 

KaatumisSeula-materialer på svenska

Materialer för utvärdering av risken för fallolyckor

utvärdering

 

Blankett 1        Blankett 2

 

Ifyllningsinstruktion

 

Motionsanvisningar

checklista

 

Motionsanvisningar

 
 

10 sätt att förebygga fallolyckor

checklista

 

Checklista

 
 

10 sätt att förebygga fallolyckor

10 sätt

 

10 sätt att förebygga fallolyckor

 
 

KaatumisSeula Tools to Prevent Falls

Material in English: KaatumisSeula® tools created for fall risk screening and informing evidence-based preventive measures

 

 

 
Edellinen muokkaus: 20.02.2020