Tietoa ammattilaisille

Kaatumisten ehkäisy -tietoutta ammattilaisille

Ammattilaiset ikoni

Kaatumisen taustalla voi olla useita eri tekijöitä, jotka on aina selvitettävä. Puuttumalla yksilöllisiin vaaratekijöihin, voidaan kaatumisia ehkäistä.

Vaaratekijät kaatumisten taustalla

Kaatumisalttiuteen vaikuttavat tekijät jaetaan sisäisiin ja ulkoisiin vaaratekijöihin. Suurimpaan osaan vaaratekijöistä voidaan vaikuttaa. Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

KaatumisSeulan tunnuskuva

 

 

 

Kaatumisten sisäiset vaaratekijät, joihin ei voi vaikuttaa

Kaatumisten sisäiset vaaratekijät, joihin voi vaikuttaa

Kaatumisten ulkoiset vaaratekijät

Kaatumisiin vaikuttavat tilanne ja käyttäytymistekijät

 

 Tutustu yksilöityihin kaatumisten vaaratekijöihin.

 
Edellinen muokkaus: 17.04.2020