Hyvät käytännöt

Kaatumisten ehkäisyn hyvät käytännöt

Tälle verkkosivulle on koottu tietopankki kaatumisten ehkäisyn hyvistä alueellisista käytännöistä. Hyväksi käytännöksi olemme valinneet konkreettisia ja toimiviksi todettuja kaatumisten ehkäisytyön käytäntöjä ja malleja, joilla työtä on voitu edistää esimerkiksi ottamalla käyttöön KaatumisSeula®-työkaluja, perustamalla kaatumisten ehkäisyyn tähtääviä liikuntaryhmiä tai edistämällä kaatumisten ehkäisytyötä muulla tavoin.


Eri alueilla ja maakunnissa kaatumisten ehkäisytyön kehittämistarpeet saattavat olla erilaisia, joten on tärkeätä muistaa, että tietopankkiin kerätyt käytännöt eivät välttämättä sellaisenaan sovi omalle alueellesi tai organisaatioosi. Tällöin voit soveltaa toimintatapoja oman alueesi tarpeet huomioiden tai käyttää niitä oman alueesi kehittämistyön pohjana.

Mikäli haluat tietopankkiin oman alueesi hyvin toimivan kaatumisten ehkäisytyön käytännön, ole yhteydessä Tanjaan, tanja.kulmala(a)ukkinstituutti.fi.

Tietopankki

Kaatumisten ehkäisyn kampanja kausi-influenssan rokotustapahtumissa

Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden -tarkistuslista

Tuoli-Virinä-ryhmätoiminta

KaatumisSeula-klinikka Kymsotessa

IKINÄ-mallin implementointi Turussa

Kaatumisten ehkäisyn kampanja kausi-influenssan rokotustapahtumissa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY) koordinoi kaatumisten ehkäisykampanjan iäkkäille kausi-influenssan rokotetilaisuuksien yhteyteen. Kausi-influenssarokotteita jaettiin alueen terveysasemilla, lähiklinikoilla ja kaupunginsairaalassa marras-joulukuun vaihteessa 2019.

Tilaisuuksissa:

 • jaettiin KaatumisSeula®-työkalujen materiaalia: Kaatumisvaaran arviointi, 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn ja Liikuntaohje
 • paikalla liikuntaneuvoja kertomassa kaatumisten ehkäisystä ja tavoittamassa ikäihmisiä henkilökohtaisesti
 • henkilökohtainen neuvonta onnistui parhaiten:
  • joko ennen rokotukselle menoa (jonotuksessa käytössä vuoronumeroautomaatti)
  • rokotuksen jälkeen (perinteinen jonotus)

 

Huomioita:

 • ajankohta oli hyvä ja otollinen kaatumisten ehkäisyn puheeksiottoon
 • tilaisuuksissa tavoitettiin runsaasti ikäihmisiä
 • 10 keinoa kaatumisten ehkäisyyn -materiaalin avulla puheeksiotto oli sujuvaa, koska listalla on:
  • asioita, joihin voi itse vaikuttaa
  • asioita, joista ikäihmisllä on omakohtaisia kokemuksia
  • asioita, joista ikäihmiset keskustelevat mielellään
  • materiaalin avulla motivointi, kehuminen ja kannustus onnistuu hyvin

 

Kaatumisvaaran arvioinnin perusteella monella ikäihmisellä oli kohonnut kaatumisvaara. Tilaisuuksia varten, kannattaa mietiä jo valmiiksi, miten ja minne nämä ikäihmiset ohjeistetaan laajempaan kaatumisvaaran arviointiin. KaatumisSeula® -työkalujen materiaali sopii hyvin jaettavaksi kaikille ikäihmisille influenssarokotetilaisuuksien yhteydessä.

 

Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista

AKE-verkosto on julkaissut Kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslistan. Listaa voi käyttää apuvälineenä kaatumisille altistavien lääkkeiden tunnistamisessa. Listalle on järjestetty vaikuttavan lääkeaineen mukaan valmisteita, joiden tiedetään vaikuttavan kaatumisvaaraa lisäävästi.

 Tutustu tarkistuslistaan

Tarkistuslistaan voit tutustua myös proviisori Anu Pitkosen Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla.

Katso luento

 

Tuoli-Virinä-ryhmätoiminta

Tuoli-Virinä-ryhmä on paikallisen apteekin ja Eurajoen kunnan vapaa-aikatoimessa toimivan liikuntaneuvojan yhteistyössä perustama kaatumisten ehkäisyyn tähtäävä ryhmätoiminta. Toiminnassa panostetaan tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluun sekä oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja lääkityksestä tiedottamiseen.

Ryhmätoimintaan voit tutustua suunnittelija Tanja Kulmalan Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla.

Katso luento

 

KaatumisSeula-klinikka Kymsotessa

KaatumisSeula®-hankkeen alussa Kotkaan perustettu KaatumisSeula-klinikan toiminta on alun hanketoiminnasta siirtynyt ensin kaupungin omaksi toiminnaksi ja myöhemmin aluelliseksi toiminnaksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten alaisuuteen.

Kaatumisseulan tavoitteena on ehkäistä kaatumisia, lisätä iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoittaa olemassa olevia vaaratekijöitä, sekä puuttua niihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Klinikalla työskentelee terveydenhoitaja–fysioterapeutti-työpari, joka tekee laajan kaatumisvaaran arviointeja 65 vuotta täyttäneille kuntalaisille.

Tutustu Kaatumisseula-klinikan toimintaan fysioterapeutti Anu Takalan Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla tai Kymsoten verkkosivuilla.

Katso luento            Kaatumisseula Etelä-Kymenlaaksossa

 

IKINÄ-mallin implementointi Turussa

Turussa IKINÄ-mallin implementointityötä on tehty hyvintointitoimialan eri alueilla. Periaatteena työssä on, että kaatumisten ehkäisyn toimenpiteet tavoittaa jokaisen yli 65-vuotiaan turkulaisen iäkkään.

Tutustu Turun IKINÄ-mallin implementointityöhön ylihoitaja Minna Ylösen Kaatumisten ehkäisyn verkoston koulutusiltapäivässä pitämällä luennolla.

Katso luento                                                

 

 

 
Edellinen muokkaus: 04.03.2020