Kaatumisten vaaratekijät

Kaatumisten vaaratekijät

Sisäiset vaaratekijät, joihin ei voi vaikuttaa

 • ikä
 • sukupuoli
 • etnisyys
 • perinnölliset sairaudet
 • aiemmat kaatumiset

Sisäiset vaaratekijät, joihin voi vaikuttaa

 • sairaudet
 • heikentynyt muisti ja kognitio
 • heikentynyt toiminta- ja liikkumiskyky
 • alentunut tasapaino ja lihasvoima
 • aistien puutokset
 • inkontinenssi

Ulkoiset vaaratekijät

 • lääkkeet ja lääkitys
 • kodin vaaranpaikat
 • kodin ulkopuoliset vaaranpaikat
 • jalkineet
 • alkoholi

Tilanne- ja käyttäytymistekijät

 • kiiruhtaminen
 • huolimattomuus
 • ”turhien riskien ottaminen”
 • liiallinen varovaisuus
 • omien voimavarojen yli- tai aliarviointi
 • levottomuus
 • vireystila
 • energiataso
 • nestehukka

Listaus perustuu IKINÄ-oppaassa julkaistuun taulukkoon kaatumisten vaaratekijöistä.

IKINÄ-opas

Satu Pajala: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas, THL 2012 (PDF, 6,9 Mt)

 
 
Edellinen muokkaus: 16.03.2015