Kaatumisvaaraan vaikuttaminen

Kaatumisvaaraan voi vaikuttaa

Laaja tutkimustyö on osoittanut, että joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin.

Yksittäisistä ehkäisykeinoista liikunta on kaikista tehokkain tapa vähentää etenkin kotona asuvien iäkkäiden kaatumisia. Mitä enemmän henkilöllä on kaatumisen vaaratekijöitä, sitä tärkeämpää on pyrkiä vaikuttamaan kaikkiin tekijöihin yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan.

Listaus kaatumisten vaaratekijöitä

Kotiympäristön turvallisuuden parantaminen

Suurin osa iäkkäiden kaatumisista sattuu pääasiassa aktiiviseen päiväsaikaan ja päivittäisten toimintojen yhteydessä. Kaatumisia sattuu sekä sisällä että ulkona. Kodin sisätilojen turvallisuutta voidaan parantaa jo pienillä muutoksilla.

Kodin muutostyöt

Jotta iäkäs pärjää kotonaan turvallisesti, tulee muutostyöt sovittaa henkilön toimintakykyyn ja asuinympäristön asettamiin vaatimuksiin. Tutkimusnäytön (Gillespie ym. 2012) mukaan ammattilaisen kartoittamista ja toteuttamista kodin muutostöistä hyötyvät erityisesti iäkkäät, joilla on näköongelmia ja jotka ovat korkeassa kaatumisvaarassa. Erityisesti riskiryhmille suoritettuina ja kohdennettuina kodin yksilölliset muutostoimet ovat myös kustannusvaikuttavia.

Huomioi

Jos havaitset iäkkään kodissa minkä tahansa turvallisuuspuutteen, huolehdi, että se korjataan.

Apuna voit käyttää Tarkistuslistaa kaatumisten vaaratekijöistä, joihin itse voi vaikuttaa.

Voit hyödyntää myös iäkkäille ja heidän läheisilleen suunnattua materiaalia tyypillisimmistä kodin vaaranpaikoista.

 

Tyypillisiä puutteita kodeissa

UKK-instituutissa tehdyssä moniosaisessa KAAOS-interventiotutkimuksessa yhtenä kaatumisten ehkäisy -toimenpiteenä oli tutkittavien liikkumis- ja elinympäristön turvallisuuden parantaminen. Tutkimuksen yhteydessä kotikäynnin ja vaaranpaikkojen kartoituksen suoritti fysioterapeutti tai sairaanhoitaja.


Tutkimuksen yhteydessä suoritetuilla kotikäynneillä eniten havaittuja puutteita löydät alla olevasta kuvasta.

 Saat lisätietoa vaaranpaikoista klikkaamalla punaisia kirjaikoneita.

KAAOS-tutkimuksen yhteydessä suoritetuilla kotikäynneillä eniten puutteita kodin turvallisuuteen liittyen havaittiin seuraavissa kohteissa

Puuttuvat tukikaiteet

Turvallisuutta parantavia tukikaiteita ja -kahvoja tarvitaan erityisesti portaikoissa, pitkien käytävien varrella sekä eteistiloissa. KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 51 %:lla iäkkäistä turvallisuutta parantavat tukikaiteet puuttuivat.

Tukikaiteista on hyötyä myös WC-, suihku- ja saunatilojen seinissä sekä erityisesti WC-istuimen ja pesualtaan vieressä. Myös makuuhuoneessa sängyn viereen sijoitetut kaiteet ja kahvat voivat olla tarpeellisia esimerkiksi yölliseen aikaan noustessa ja makuulle mentäessä. Tukikaide on ensiarvoisen tärkeä myös ulkoportaissa.

Tukikaiteiden ja kahvojen sijoittelua tulee miettiä yhdessä iäkkään kanssa niin, että ne parhaiten tukevat itsenäistä ja turvallista selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Huono ja riittämätön valaistus

KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 38 % iäkkäistä ei ollut käytössään yövaloa.

Valaistuksella on tärkeä rooli turvallisen kotiympäristön luomisessa. Näön merkitys tasapainon säätelyssä kasvaa iän myötä näkökyvyn samalla kuitenkin heikentyessä. Valaistuksen merkitys korostuukin erityisesti yöaikaan. Turvallisuuden kannalta on oleellista, että iäkäs ei joudu hapuilemaan pimeässä.

Yövalo on erityisen tärkeä, jos yölliseen aikaan kuljetaan portaissa. Ajastimella toimivia valaisimia käytettäessä tulee huolehtia, että kulkureiteillä oleva valaistus palaa riittävän pitkän aikaa, jotta kulku on valaistu koko liikkeelläoloajan.

Puuttuvat liukuesteet suihku- ja saunatiloissa

Liukuestematoilla voidaan parantaa liikkumisen turvallisuutta kosteissa tiloissa kylpyhuoneen tai suihkukaapin lattialla. KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 29 %:lla iäkkäistä liukuesteet suihku- ja saunatiloista puuttuivat.

Liukuestematto on erityisen tarpeellinen, jos iäkkään toimintakyky on heikentynyt niin, että lattian kuivaaminen välittömästi suihkun jälkeen ei onnistu turvallisesti tai se on muuten hankalaa.

Liukuestemattoa voidaan käyttää myös WC-istuimen edessä estämään jalkojen liukumista istumaan mennessä ja istuimelta noustessa.

Puuttuvat liukuesteet mattojen alta

Kasaantuvat ja liukkaat matot aiheuttavat paljon vaaratilanteita. KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 25 %:lla iäkkäistä ei ollut liukuesteitä käytössä mattojen alla.

Mattojen alle laitettavat liukuesteet pitävät matot hyvin paikoillaan ja estävät mattojen kasaantumisen. Mattojen reunojen tulee olla sellaiset, että ne eivät törrötä eikä niihin voi kompastua. Kumireunaiset matot helpottavat ovien aukaisua sekä ehkäisevät mattojen reunojen ja kulmien törröttämistä.

Kehnot sisäjalkineet

KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 16 %:lla iäkkäistä oli käytössään kehnot sisäjalkineet.

Hyvä sisäjalkine on oikean kokoinen ja se pysyy hyvin jalassa. Muita hyvän sisäkengän ominaisuuksia ovat sopivasti nilkkaa tukeva varsi sekä ohut, luistamaton pohja.

Hyvin pitävät liukuestesukat ovat hyvä vaihtoehto sisäkengille.

Kiikkerät huonekalut

Kiikkeriä huonekaluja iäkkäiden kodeissa saattavat olla esimerkiksi keittiössä käytössä olevat tikkaat. KAAOS-tutkimuksen yhteydessä tehdyillä kotikäynneillä havaittiin, että 14 %:lla iäkkäistä käytössä oli vaaralliset keittiötikkaat.

Keittiössä iäkkään usein käyttämät keittiö- ja käyttötavarat kannattaa sijoittaa mahdollisuuksien mukaan keittiökaappien alimmille hyllyille. Jos tikkaita kuitenkin tarvitaan, tulee niiden olla tukevat ja askelmien tulee olla varustettu liukuestetarroilla. Turvallisissa keittiötikkaissa on myös käsikahva, josta voi pitää kiinni tikkaille noustessa ja laskeutuessa.

 

Lisätietoja kodin turvallisuudesta

Turvallisia vuosia -opas

Kodin turvaopas

 

 
Edellinen muokkaus: 12.06.2020