Kaatumisvaaran yksilöllisyys

Kaatumisvaara on yksilöllinen

Kaatumisen vaaratekijöiden määrä vaihtelee suurestikin eri henkilöiden välillä. Lisäksi vaaratekijät vaikuttavat toisiinsa. Yhdessä eri vaaratekijöiden kaatumisvaaraa lisäävä vaikutus voi olla suurempi kuin yksittäisten tekijöiden summa. Niinpä jokaisen iäkkään yksilöllinen kaatumisvaara on tärkeää arvioida.

Listaus kaatumisten vaaratekijöistä

 
Edellinen muokkaus: 16.03.2015