Käsitteitä

Kävelytestin käsitteitä

UKK 2 km -kävelytestiin vakiintunutta termistöä esitellään tässä.

Kuntoindeksi

Kertoo kuntotason verrattuna samanikäisten miesten ja naisten viitearvoihin siten, että kuntoindeksi 100 vastaa keskimääräistä kuntoa. Lukua 100 suuremmat arvot viittaavat keskimääräistä parempaan ja sitä pienemmät arvot viittaavat keskimääräistä huonompaan kuntoon.

Kuntoluokitus

UKK 2 kilometrin kävelytestitutkimuksen tuloksiin perustuva kuntoindeksipisteiden jako viiteen eri kuntoluokkaan sukupuolittain.

Viitearvo

Testitulosten luokittelu joko vertailuväestöön (ns. väestönormi) tai tavoiteterveydentilaan (ns. terveysnormi) verrattuna. Väestönormina viitearvot kertovat edustavaan väestöotokseen perustuvat testin mittahavaintojen keskiarvot ja -hajonnat. Ne ilmoitetaan usein ikäryhmittäin ja sukupuolittain.

Yksittäinen mittaustulos kertoo esim. kuntotason verrattuna väestön "keskimääräiseen" kuntoon. Viitearvo voi perustua myös ennustearvoon terveyden kannalta kuten verenpaine.

Terveysseula

UKK-terveyskuntotestistöön kehitetty kyselymenetelmä (joko lyhyt tai pitkä kyselylomake), jolla saadaan tietoa testattavan liikunta-aktiivisuudesta ja terveydentilasta ennen UKK-kävelytestien tekemistä.

Kyselyn tulosten avulla arvioidaan onko terveyskuntotesti asiakkaalle turvallinen ja sopiva. UKK-kävelytestituloksen ja terveysseulan kyselyvastausten perusteella voidaan laatia yksilöllinen liikuntaohjelma terveyskunnon parantamiseksi tai sen ylläpitämiseksi.

Tulosta

UKK-terveysseula

 
Edellinen muokkaus: 11.03.2019