Elintapaohjaus

Tukea elintapaohjaukseen

Tutustu elintapaohjaustaitoja kehittäviin liikuntaneuvonnan, ravitsemusohjauksen ja uniterveyden täydennyskoulutuksiimme.

 

Koulutustarjonta 

Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta

Tutustut verkkovalmennuksessa monipuolisiin tosielämän asiakasesimerkkeihin, jotka sitovat koulutuksen tietopuolen vahvasti käytännön liikuntaneuvontatyöhön. Ymmärrät asiakkaiden sairauksien ja/tai liikuntarajoitteiden vaikutukset asiakkaan lähtökohtiin ja suhtautumiseen liikkumisen lisäämiseen. Tutustut monipuolisiin tosielämän asiakasesimerkkeihin, jotka sitovat koulutuksen tietopuolen vahvasti käytännön työhön ja saat asiakastyön tueksi diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat, joiden pohjalta osaat kartoittaa asiakkaan tilannetta.

Seuraava koulutus toteutetaan syksyllä 2020.

Tutustu verkkovalmennukseen

 

Tietoa ja välineitä ravitsemusohjaukseen

Verkkovalmennuksen myötä ymmärrät, mikä on keskeistä terveellisessä ravitsemuksessa sekä miten ja millä tavalla ravitsemukseen liittyviin teemoihin kannattaa tarttua asiakastyössä. Opit motivoimaan asiakasta tekemään yksinkertaisia ja oleellisia muutoksia elämäntapojen parantamiseksi. Saat koulutuksesta käyttöösi valikoiman konkreettisia ravitsemusohjauksen välineitä.

Seuraava koulutus toteutetaan syksyllä 2020.

Tutustu verkkovalmennukseen

 

 

 
Edellinen muokkaus: 26.11.2019