TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

nainen joogaa

aika syyskuu 2020 – maaliskuu 2021
opiskelumuoto monimuotokoulutus, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää viidessä pe–la-jaksossa ja opiskelua verkossa
laajuus 6 opintopistettä
hinta 1 650 € (sisältää lähiopetuspäivien lounaat ja kahvit)

 

Ilmoittaudu

 

Kenelle?

Ohjaajakoulutuksen kohdejoukkoa ovat pilates- ja joogaohjaajat, liikuntaryhmien ohjaajat, terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset sekä pilateksesta tai joogasta vahvan harrastustaustan omaavat.

 

Pilates ja jooga ovat suosittuja harjoittelumuotoja. Harrastajamäärien lisääntymisen myötä myös harjoittelussa tapahtuneet selkä-, polvi- ja niska- ja olkapäävammat ovat lisääntyneet. Myös ohjaajakoulutusten taso vaihtelee. Sekä pilatesta että joogaa voidaan soveltaa ja ohjata niin, että ne ovat turvallisia ja tukevat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä. Tästä alkaa olla myös tieteellistä tutkimusnäyttöä.

UKK-instituutti järjestää joogapilateksen ohjaajakoulutuksen, jonka perustana on tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukeva harjoittelu.

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa ohjata tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävää joogapilatesta.
  • ymmärtää epäspesifin selkäkivun, tyypillisimpien lonkka-, polvi, niska- ja olkapäävaivojen sekä niiden pitkittymisen syyt ja seuraukset.
  • tietää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tukevan harjoittelun anatomiset, fysiologiset, biomekaaniset ja käyttäytymistieteelliset periaatteet, ja osaa soveltaa niitä harjoittelun suunnitteluun ja ohjaukseen asiakkaiden mukaan.
  • ymmärtää hengitysfysiologian ja -mekaniikan merkityksen selän tukemisessa, liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävissä harjoituksissa sekä rentoutumisessa, ja osaa perustellusti yhdistää hengityksen ja joogapilateksen eri harjoitukset.
  • osaa ohjata harjoitukset selkeästi ja tavoitteellisesti, sekä osaa perustella ne ymmärrettävästi. Hän osaa analysoida yksittäisten harjoitusten toteutusta ja ohjata asiakkaita heille turvalliseen ja optimaaliseen suoritukseen.
  • osallistujan ”liikepankki” laajenee, ja hän osaa itse suorittaa harjoitukset teknisesti oikein omalle keholleen soveltuvalla tavalla.
 

Osallistujien palautteita

Ensimmäisen toteutuksen kokonaisarvosana oli 4,6 ja toisen toteutuksen 5,0 (asteikko 1–5).

Osallistujat olivat erityisen tyytyväisiä seuraaviin asioihin:
- koulutus auttaa vastaamaan oman ohjaustyön haasteisiin ja tarpeisiin: palautteiden keskiarvo 4,9 
- sai tietoa selkäkivun riskitekijöistä ja perusteluja harjoittelun valintaan ja muunteluun: 4,8

”Koulutus oli rakennettu hyvin ja mietitty opetettavien materiaalien järjestys mielekkääksi kokonaisuudeksi.”

”Odotin koulutuksesta tietoa tule-ongelmista ja niiden huomioimisesta harjoittelussa. Odotukseni ylittyivät anatomian, liikepankin ja ohjaajana toimimisen suhteen."

"Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen materiaaliin. Se on selkeää ja sitä voi hyödyntää jatkossa omilla tunneilla tai niitä suunnitellessa.”

”Kurssin aikana oli aina oikein kotoisa olo. Ilmapiiri oli mahtava ja keskusteleva. Kaikki olivat keskittyneitä, mutta kuitenkin rento ilmapiiri säilyi.”

”Koulutus oli todella hyvä. Veikkaisin, että Suomen paras tämän aihepiirin koulutus.”

 

Opiskelumuoto

Monimuotokoulutus sisältää

  • viisi perjantain ja lauantain sisältävää lähiopetusjaksoa
  • lähiopetusjaksojen väliin sijoittuvaa verkko-opiskelua
  • omaa harjoittelua koulutuksessa saatujen videoiden avulla.

Teoriatiedon omaksumista tuetaan kattavalla kirjallisella materiaalilla, ja teorian soveltamista käytäntöön tuetaan ohjatuilla joogapilatestunneilla, valmiilla tuntiohjelmilla, harjoitusvideoilla, liikeanalyyseillä ja ohjausharjoituksilla. Lähijaksojen välissä tehdään oppimista syventäviä tehtäviä sekä itsenäistä harjoittelua videoiden avulla helppokäyttöisessä Opintuutti-verkkoympäristössä.

 

Lähikoulutuspäivät ja niiden teemat

Koulutuksen aikataulutus (Aikatauluun voi tulla muutoksia mm. koronarajoitusten vuoksi.):

18.–19.9.2020 Selän ja vartalon anatomia, tyypilliset selkävammojen mekanismit, selkäystävällisen jooga- ja pilatesharjoittelun periaatteet.

6.–7.11.2020 Edelliset teemat jatkuvat. Lisäksi aiheena hengitys ja autonomisen hermoston toiminta.

15.–16.1.2021 Alaraajojen anatomia, tyypilliset vammamekanismit ja alaraajojen terveyttä tukevan harjoittelun periaatteet. Tasapainoharjoitukset, seisoma-asanat.

12.–13.2.2021 Niska-hartiarengas, olkapäät: anatomia, vammamekanismit, terveyttä tukeva harjoittelun periaatteet. TULE-ystävällisen joogapilatestunnin rakenne. Opetus ja ohjaus.

19.- 20.3.2021 Opetus ja ohjausteema jatkuu. Rentoutumisen ohjaus. Osallistujien ohjausnäytteet ja loppukoe.

 

Kouluttajat

Vastuukouluttaja

Annika Taulaniemi terveydenhuollon maisteri, fysioterapeutti, pilatesohjaaja, joogaopettaja, väitöskirjatutkija, suunnittelija

osaamisalueet: selän anatomia, tyypillisimmät vammamekanismit, selälle turvallisen harjoittelun periaatteet pilateksessa ja joogassa, hengityksen merkitys selän terveyttä tukevassa harjoittelussa

Muut kouluttajat

Pauliina Husu TtT, FM (psykologia), pilatesohjaaja
osaamisalue: ikääntyneiden liikunta

Merja Lindström fysioterapeutti, joogaopettaja, pilatesohjaaja
osaamisalueet: tule-ystävällinen jooga- ja pilatesharjoittelu

Marjo Rinne TtT, ft
osaamisalueet: niska-hartiaseudun anatomia, vammamekanismit ja turvallisen harjoittelun periaatteet

Juha Koskela fysioterapeutti, valmentaja, Tampereen Urheilulääkäriaseman kuntoutuskeskus
osaamisalueet: alaraajojen anatomia, alaraajojen tyypilliset vammamekanismit, turvallisen harjoittelun periaatteet, biomekaniikka

Piia Kaikkonen, LitT, liikuntafysiologi, testauspäällikkö
osaamisalueet: hengitysfysiologia, autonomisen hermoston toiminta

 

 

Huomioitavaa koulutuksesta

Koulutuksen käyneet henkilöt osaavat ohjata tule-ystävällistä, sovellettua pilatestyyppistä harjoittelua sekä joogapilatesta. Koulutus toimii täydentävänä koulutuksena jooga- ja pilatesohjaajille, joogapilatesta koskevan ammattitaidon syventäjänä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä johdatuksena ja perustana joogaopettaja- tai pilatesohjaajakoulutukseen hakeutuville.

Koulutus ei ole ”oikotie” joogaopettajaksi tai pilatesohjaajaksi. Koulutus ja siihen liittyvät tule-joogapilatesohjelmat eivät sisällä joogan mantroja, joogafilosofian laajempaa opiskelua tai joogakoulutuksiin usein liittyvää ravitsemusopiskelua. Tässä ohjaajakoulutuksessa ei myöskään käsitellä pilateksen laiteharjoittelua.

 

Koulutuksen osallistumismaksusta

Osallistumismaksu on mahdollista maksaa yhdessä tai kolmessa erässä. Jos maksat yhdessä erässä, saat laskun syyskuussa 2020. Laskun eräpäivä tulee olemaan ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa.

Jos haluat maksaa laskun kolmessa erässä, saat ensimmäisen erän laskun (550 €) syyskuussa 2020; laskun eräpäivä tulee olemaan ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa. Toisen erän laskun saat marraskuun puolivälissä ja viimeisen erän tammikuussa 2021.

 

 

Miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen?

Lue vastuukouluttaja Annika Taulanimen kirjoitus syistä, jotka johtivat uuden koulutuksen kehittämiseen sekä tavoista, joiden avulla koulutusta lähdettiin rakentamaan.

TULE-ystävällinen joogapilates – miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen?

 

Koulutuksen esite

 

Ilmoittaudu

 

 

Kysy lisää koulutus(a)ukkinstituutti.fi

 


 

Peruutusehdot

Viimeistään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua tehtävistä peruutuksista peritään toimistokuluina 20 €. Jos peruutus tapahtuu alle 7 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautunut jää osallistumatta koulutukseen ilman peruutusta, perimme koulutusmaksun kokonaan.

 
 
Edellinen muokkaus: 11.08.2020