TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

TULE-ystävällinen joogapilates -ohjaajakoulutus

nainen joogaa

aika Syksyn 2020 toteutus varmistumatta.
opiskelumuoto monimuotokoulutus, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää viidessä pe–la-jaksossa ja opiskelua verkossa
laajuus 6 opintopistettä
hinta 1 650 € (sisältäen mm. lähiopetuspäivien lounaat)
ilmoittautuminen  

Seuraavan toteutuksen ajankohta ei ole vielä varmistunut. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, laita viestiä: nina.merivirta-koykka(a)ukkinstituutti.fi

Kenelle?

Ohjaajakoulutuksen kohdejoukkoa ovat pilates- ja joogaohjaajat, liikuntaryhmien ohjaajat, terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset sekä pilateksesta tai joogasta vahvan harrastustaustan omaavat.

 

Pilates ja jooga ovat suosittuja harjoittelumuotoja. Harrastajamäärien lisääntymisen myötä myös harjoittelussa tapahtuneet selkä-, polvi- ja niska- ja olkapäävammat ovat lisääntyneet. Myös ohjaajakoulutusten taso vaihtelee. Sekä pilatesta että joogaa voidaan soveltaa ja ohjata niin, että ne ovat turvallisia ja tukevat tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä. Tästä alkaa olla myös tieteellistä tutkimusnäyttöä.

UKK-instituutti järjestää joogapilateksen ohjaajakoulutuksen, jonka perustana on tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukeva harjoittelu.

 

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • osaa ohjata tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävää joogapilatesta.
  • ymmärtää epäspesifin selkäkivun, tyypillisimpien lonkka-, polvi, niska- ja olkapäävaivojen sekä niiden pitkittymisen syyt ja seuraukset.
  • tietää tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tukevan harjoittelun anatomiset, fysiologiset, biomekaaniset ja käyttäytymistieteelliset periaatteet, ja osaa soveltaa niitä harjoittelun suunnitteluun ja ohjaukseen asiakkaiden mukaan.
  • ymmärtää hengitysfysiologian ja -mekaniikan merkityksen selän tukemisessa, liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävissä harjoituksissa sekä rentoutumisessa, ja osaa perustellusti yhdistää hengityksen ja joogapilateksen eri harjoitukset.
  • osaa ohjata harjoitukset selkeästi ja tavoitteellisesti, sekä osaa perustella ne ymmärrettävästi. Hän osaa analysoida yksittäisten harjoitusten toteutusta ja ohjata asiakkaita heille turvalliseen ja optimaaliseen suoritukseen.
  • osallistujan ”liikepankki” laajenee, ja hän osaa itse suorittaa harjoitukset teknisesti oikein omalle keholleen soveltuvalla tavalla.
 

Osallistujien palautteita

Ensimmäisen toteutuksen kokonaisarvosana oli 4,6 (asteikko 1–5). Osallistujat olivat erityisen tyytyväisiä seuraaviin asioihin:
- koulutus auttaa vastaamaan oman ohjaustyön haasteisiin ja tarpeisiin: palautteiden keskiarvo 4,9 
- sai tietoa selkäkivun rskitekijöistä ja perusteluja harjoittelun valintaan ja muunteluun: 4,8

”Koulutus oli rakennettu hyvin ja mietitty opetettavien materiaalien järjestys mielekkääksi kokonaisuudeksi.”

”Odotin koulutuksesta tietoa tule-ongelmista ja niiden huomioimisesta harjoittelussa. Odotukseni ylittyivät anatomian, liikepankin ja ohjaajana toimimisen suhteen."

"Olen erittäin tyytyväinen koulutuksen materiaaliin. Se on selkeää ja sitä voi hyödyntää jatkossa omilla tunneilla tai niitä suunnitellessa.”

”Kurssin aikana oli aina oikein kotoisa olo. Ilmapiiri oli mahtava ja keskusteleva. Kaikki olivat keskittyneitä, mutta kuitenkin rento ilmapiiri säilyi.”

”Koulutus oli todella hyvä. Veikkaisin, että Suomen paras tämän aihepiirin koulutus.”

 

Opiskelumuoto

Monimuotokoulutus koostuu

  • viisi perjantain ja lauantain sisältävää lähiopetusjaksoa
  • lähiopetusjaksojen väliin sijoittuva verkko-opiskelu
  • oma harjoittelu koulutuksessa saatujen videoiden avulla.

Teoriatiedon omaksumista tuetaan kattavalla kirjallisella materiaalilla, ja teorian soveltamista käytäntöön tuetaan ohjatuilla joogapilatestunneilla, valmiilla tuntiohjelmilla, harjoitusvideoilla, liikeanalyyseillä ja ohjausharjoituksilla. Lähijaksojen välissä tehdään oppimista syventäviä tehtäviä sekä itsenäistä harjoittelua videoiden avulla helppokäyttöisessä Opintuutti-verkkoympäristössä.

Lähikoulutuspäivät ja niiden teemat

Selän ja vartalon anatomia, tyypilliset selkävammojen mekanismit, selkäystävällisen jooga- ja pilatesharjoittelun periaatteet.

Edelliset teemat jatkuvat. Lisäksi aiheena hengitys ja autonomisen hermoston toiminta.

Alaraajojen anatomia, tyypilliset vammamekanismit ja alaraajojen terveyttä tukevan harjoittelun periaatteet. Tasapainoharjoitukset, seisoma-asanat.

Niska-hartiarengas, olkapäät: anatomia, vammamekanismit, terveyttä tukeva harjoittelun periaatteet. TULE-ystävällisen joogapilatestunnin rakenne. Opetus ja ohjaus.

Opetus ja ohjausteema jatkuu. Rentoutumisen ohjaus. Osallistujien ohjausnäytteet ja loppukoe.

 

Kouluttajat

vastuukouluttaja

Annika Taulaniemi terveydenhuollon maisteri, fysioterapeutti, pilatesohjaaja, joogaopettaja, väitöskirjatutkija, suunnittelija

osaamisalueet: selän anatomia, tyypillisimmät vammamekanismit, selälle turvallisen harjoittelun periaatteet pilateksessa ja joogassa, hengityksen merkitys selän terveyttä tukevassa harjoittelussa

muut kouluttajat

Pauliina Husu TtT, FM (psykologia), pilatesohjaaja
osaamisalue: ikääntyneiden liikunta

Merja Lindström fysioterapeutti, joogaopettaja, pilatesohjaaja
osaamisalueet: tule-ystävällinen jooga- ja pilatesharjoittelu

Marjo Rinne TtT, ft ja osaamisalueet
osaamisalueet: niska-hartiaseudun anatomia, vammamekanismit ja turvallisen harjoittelun periaatteet

Juha Koskela fysioterapeutti, valmentaja, Tampereen Urheilulääkäriaseman kuntoutuskeskus
osaamisalueet: alaraajojen anatomia, alaraajojen tyypilliset vammamekanismit, turvallisen harjoittelun periaatteet, biomekaniikka

Piia Kaikkonen LitT, testauspäällikkö, Tampereen Urheilulääkäriasema
osaamisalueet: hengitysfysiologia ja autonomisen hermoston toiminta

 

Huomioitavaa koulutuksesta

Koulutuksen käyneet henkilöt osaavat ohjata tule-ystävällistä, sovellettua pilatestyyppistä harjoittelua sekä joogapilatesta. Koulutus toimii täydentävänä koulutuksena jooga- ja pilatesohjaajille, joogapilatesta koskevan ammattitaidon syventäjänä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä johdatuksena ja perustana joogaopettaja- tai pilatesohjaajakoulutukseen hakeutuville.

Koulutus ei ole ”oikotie” joogaopettajaksi tai pilatesohjaajaksi. Koulutus ja siihen liittyvät tule-joogapilatesohjelmat eivät sisällä joogan mantroja, joogafilosofian laajempaa opiskelua tai joogakoulutuksiin usein liittyvää ravitsemusopiskelua. Tässä ohjaajakoulutuksessa ei myöskään käsitellä pilateksen laiteharjoittelua.

Osallistumismaksu on mahdollista maksaa yhdessä tai kolmessa erässä. Jos maksat yhdessä erässä, saat laskun ilmoittautumisen yhteydessä. Eräpäivä on ilmoittautumispäivästä 2 viikon päästä. Jos haluat maksaa laskun kolmessa erässä, saat ensimmäisen erän laskun (550 €) ilmoittautumisen yhteydessä. Toisen erän laskun saat lokakuun puolivälissä ja viimeisen erän marras–joulukuun vaihteessa.

 

Miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen?

Lue vastuukouluttaja Annika Taulanimen kirjoitus syistä, jotka johtivat uuden koulutuksen kehittämiseen sekä tavoista, joiden avulla koulutusta lähdettiin rakentamaan.

TULE-ystävällinen joogapilates – miksi ohjaajakoulutus oli tarpeen?

 

Kysy lisää koulutus(a)ukkinstituutti.fi

 


 

Peruutusehdot

Viimeistään seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua tehtävistä peruutuksista peritään toimistokuluina 20 €. Jos peruutus tapahtuu alle 7 päivää ennen koulutuksen alkua, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautunut jää osallistumatta koulutukseen ilman peruutusta, perimme koulutusmaksun kokonaan.

 
 
Edellinen muokkaus: 11.03.2020