Webinaarisarja Iäkkäiden liikkuminen

Iäkkäiden liikkuminen – haaste vai mahdollisuus?

Webinaarisarja toteutettiin keväällä 2019


Iäkkäitä kehotetaan liikkumaan, sillä hyvä liikkumiskyky mahdollistaa itsenäisen ja laadukkaan elämän. Liikunnalla voidaan myös ehkäistä monia sairauksia ja ylläpitää toimintakykyä, muistitoimintoja ja mielenvirkeyttä. Harva ikäihminen kuitenkaan liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Webinaarisarjassa alan asiantuntijat pohtivat iäkkäiden liikkumisen mahdollisuuksia ja haasteita monesta eri näkökulmasta.


Kenelle?
Sarjan verkkoluennot soveltuvat erityisesti iäkkäiden parissa työskenteleville ja toimiville, mm. sote- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä kolmannen sektorin vapaaehtoistoimijoille. Kuulolle ovat tervetulleita myös kaikki aiheista kiinnostuneet.

Hinta 20 €/webinaari. Koko sarja 80 € (sis. viisi webinaaria). Osallistuja saa itselleen luentomateriaalit pdf-muodossa.

Torstai 21.3. klo 14-15
Minkä verran ja miten iäkkäät liikkuvat?

Harri Sievänen, tutkimusjohtaja, dosentti, UKK-instituutti

Maanantai 1.4. klo 14-15
Luontoliikunnan mahdollisuudet käyttöön

Erja Rappe, vanhempi tutkija, dosentti, Ikäinstituutti

Torstai 11.4. klo 14-15
Miksi liikunta on iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyn keskiössä?

Saija Karinkanta, erikoistutkija, UKK-instituutti

Keskiviikko 24.4. klo 14-15
Miten asuinympäristö tukee iäkkään ihmisen liikkumista?

Merja Rantakokko, TtT, gerontologian dosentti, ft (AMK). Johtava tutkija, monialainen kuntoutus, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Torstai 9.5. klo 14-15
Passivoiko kotihoito iäkkäita?

Satu Havulinna, TtT, kehittämispäällikkö (Palvelutarpeet ja vertailukehittäminen), Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 
Edellinen muokkaus: 18.06.2019