Liikkumisresepti

Mikä on Liikkumisresepti?

Liikkumisresepti on tarkoitettu liikuntaneuvonnan työkaluksi terveydenhuollon vastaanotolle. Se sisältää liikuntaneuvonnan ydinkohdat, joten potilaan neuvonta tapahtuu suullisesti liikkumisreseptiä täytettäessä.


Liikkumisreseptiin täytettävät kohdat ovat:

  1. potilaan liikuntatottumukset, riittävyys terveyden kannalta
  2. liikkumisen tavoitteet
  3. liikkumisohje (liikkumisen muodot, useus, kesto ja rasittavuus)
  4. lisäohjeet
  5. liikkumisen toteutumisen seuranta.


Liikkumisresepti on nopea täyttää ja sen rakenne on sellainen, että se ohjaa samalla liikuntaneuvonnan toteuttamista. Resepti auttaa eri ammattihenkilöitä toteuttamaan liikuntaneuvontaa yhdessä.

Liikkumisreseptin käyttöönottoon liittyvä lyhyt koulutus sekä oheismateriaali antavat terveydenhuollon ammattilaisille riittävät tiedot terveysliikuntasuosituksista, liikuntaneuvonnan toteuttamisesta ja liikkumisreseptin käytöstä.

Liikkumisresepti kehittää liikuntaneuvontaa

Liikuntaneuvonnan kehittämishanke (LIREKE 2011–2012) toteutui yhteistyössä neljän pirkanmaalaisen kunnan kanssa. Hankkeessa kehitettiin toimintatapa Liikkumisreseptin käyttöönottamiseksi ja liikuntaneuvonnan yhteistyöhön terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisten kesken.

Terveyskeskukseen nimetty moniammatillinen vastuuryhmä vastasi liikuntaneuvonnan kehittämisestä.  UKK-instituutin tutkija tuki vastuuryhmän työtä noin puolen vuoden ajan tutortapaamisten ja -tehtävien avulla. Lisäksi terveyskeskuksen henkilökunnalle pidettiin liikuntaneuvontakoulutus.

Hankkeissa kehitettiin diabetesasiakkaiden, terveystarkastukseen tulevien 40-vuotiaiden tai pienten lasten äitien liikuntaneuvontaa. Siinä yhteydessä sovittiin Liikkumisreseptin käytöstä, liikuntaneuvonnan kirjaamisesta ja ammattilaisten yhteistyöstä. Hankkeen jälkeen terveyskeskus päätti, miten toimintaa jatketaan ja laajennetaan.

Liikkumisresepti-lomake ja sen käyttöohje ovat tulostettavissa Materiaalit-sivulta . Vuonna 2013 valmistui Liikkumisresepti käyttöön -opas tukemaan Liikkumisreseptin käyttöönottoa ja vahvistamaan terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten yhteistyötä.


HUOM!
Liikkumisresepti on haettavisssa sosiaali- ja terveydenhuollon koodistopalvelusta.

 

 
Edellinen muokkaus: 25.05.2018