Liikkumisresepti 2001-2004

Liikkumisresepti-hanke 2001–2004

Liikkumisreseptihankkeen toteuttivat Suomen Reumaliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sydänliitto, UKK-instituutti, KKI-ohjelma ja Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Hankkeen tarkoituksena oli luoda toimiva käytäntö liikunnan hyödyntämiseksi osana perusterveydenhuollon toimintaa. Liikuntaneuvonnan lisäämisen ja helpottamisen lisäksi tavoitteena oli luoda toimintamalli liikuntaa järjestävien tahojen ja terveydenhuollon yhteistyön perustaksi.

Hanke toteutettiin vuosina 2001–2004, jolloin kehitettiin Liikkumisresepti ja toimintamalli sen käyttöön ottamiseksi.

Erilaiset tutkimukset osoittavat, että liikkumisreseptin käyttö liikuntaneuvonnassa on ollut vähäistä. Toisaalta liikkumisresepti on sekä suomalaisessa että kansainvälisissä tutkimuksissa todettu vaikuttavaksi tavaksi lisätä terveyden kannalta liian vähän liikkuvien potilaiden liikkumista.

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 02.12.2014