Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus

LIITU-tutkimus

Jyväskylän yliopiston johtamassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksessa kerätään koko maan kattavasti tietoa muutoksista ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. LIITU-tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein sähköisellä kyselyllä ja objektiivisella liikemittarilla. Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja objektiivisesta mittaamisesta UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

LIITU 2018 tutkimusraportti

Kokko S, Martin L, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1, 2019.

 

LIITU -webinaarisarja syksyllä 2019

Webinaarisarjassa LIITU 2018 -tutkimuksen tekijät avaavat keskeisimpiä tutkimustuloksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä Suomessa. UKK-instituutti järjestää yhdessä Jyväskylän yliopiston ja muiden tutkimuksen yhteistyötahojen kanssa seitsemästä verkkoluennosta koostuvan maksuttoman webinaarisarjan tiistaisin 3.9.–15.10.2019 kello 14–14.30.

Katso teemat ja ilmoittaudu

 

LIITU-raportin julkistamistilaisuuden esitys 31.1.2019 Helsingissä. Esityksen piti UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Esitys sisältää raportin objektiivisten mittausten tulosten pääkuvaajat ja sanallisen yhteenvedon. (pdf SlideSharessa)


LIITU 2016

Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 4, 2016.

 

LIITU 2014

Kokko S, Hämylä R, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 2015.

 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopisto

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 25.06.2019