Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus

LIITU-tutkimus


Jyväskylän yliopiston johtamassa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksessa kerätään koko maan kattavasti tietoa muutoksista ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuudesta, liikuntakäyttäytymisestä ja passiivisesta ajanvietosta sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. LIITU-tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein sähköisellä kyselyllä ja objektiivisella liikemittarilla. Kyselytutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopisto ja objektiivisesta mittaamisesta UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

LIITU 2020 -tutkimus

Keväällä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisella asteella, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa.

LIITU 2020 -sivusto tutkimukseen osallistuville

 

LIITU 2018 tutkimusraportti

Kokko S, Martin L, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1, 2019.

LIITU 2018 -webinaarisarja

Webinaarisarjassa LIITU 2018 -tutkimuksen tekijät avasivat keskeisimpiä tutkimustuloksia lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä Suomessa. UKK-instituutti järjesti yhdessä Jyväskylän yliopiston ja muiden tutkimuksen yhteistyötahojen kanssa seitsemästä verkkoluennosta koostuvan maksuttoman webinaarisarjan syksyllä 2019.

LIITU 2018 -verkkoluentojen tallenteet ja esitysmateriaalit ovat vapaasti saatavilla.

Katso luentotallenteet ja esitysmateriaalit

 

LIITU-raportin julkistamistilaisuuden esitys 31.1.2019 Helsingissä. Esityksen piti UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari. Esitys sisältää raportin objektiivisten mittausten tulosten pääkuvaajat ja sanallisen yhteenvedon. (pdf SlideSharessa)


LIITU 2016

Kokko S, Mehtälä A, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 4, 2016.

 

LIITU 2014

Kokko S, Hämylä R, toim. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Hki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2, 2015.

 

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 04.02.2020