MySteps-tutkimus

 MySteps-tutkimus tyypin 2 diabeetikoille

MySteps

Ympärivuorokautinen terveysneuvonta tyypin 2 diabeetikoiden päivittäisen fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

MySteps-tutkimuksessa selvitetään liikuntaneuvonnan vaikutuksia tyypin 2 diabeetikoiden liikkumiseen. Liikkuminen parantaa sokeritasapainoa, vähentää lääkityksen tarvetta ja pienentää muita terveysriskejä.

Tutkimukseen valitaan tyypin 2 diabeetikoita seuraavin perustein:

 • ikä 20–69-vuotta
 • painoindeksi alle 40
 • kävely onnistuu ilman apuvälineitä
 • pystyy suorittamaan 6 minuutin kävelytestin
 • halukkuus käyttää omaa tai tutkimuksen älypuhelinta sekä älypuhelinsovellusta hyödyntävää liikemittaria.

Hoitaja arvioi sopivuuden tutkimuksen seulontakyselyn perusteella.

Osallistujat arvotaan kolmeen ryhmään

 • Ryhmä 1: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute + henkilökohtainen neuvonta 6 kk
 • Ryhmä 2: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute 6 kk
 • Ryhmä 3: Toiminta niin kuin ennenkin 6 kk, minkä jälkeen älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute


Lisäksi kaikki osallistujat täyttävät kyselyn ja pitävät viikon ajan tutkimuskäyttöön suunniteltua liikemittaria

 • ennen tutkimuksen alkamista
 • 6 kk:n kuluttua tutkimuksen alkamisesta
 • 12 kk:n kuluttua tutkimuksen alkamisesta.


Ryhmiin arpominen tapahtuu erillisellä käynnillä, jolle osallistujat saavat kutsun puhelimitse.

 

Tutkimus tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden

 • tutustua uuteen liikkumisen älypuhelinsovellukseen
 • saada luotettavaa palautetta omasta liikkumisesta, istumisesta ja unesta
 • asettaa henkilökohtaisia liikkumistavoitteita ja seurata digitaalisesti niiden toteutumista
 • saada henkilökohtaista tukea liikkumisen lisäämiseen
 • lisätä omaa liikkumista pienin askelin pysyvästi
 • saada omakohtaisia kokemuksia liikkumisen vaikutuksista sokeritasapainoon, lääkitykseen ja terveydentilaan
 • käynnistää itsestä huolehtimisen prosessi.

Osallistujalta tarvitaan myös omaa panosta

Ryhmä 1: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute + henkilökohtainen neuvonta 6 kk

 • 6 kk:n sitoutuminen älypuhelinsovellusta hyödyntävän liikemittarin ja älypuhelimen käyttöön
 • sitoutuminen kuuteen neuvontakontaktiin, joista kolme toteutuu käynteinä ja kolme puhelimitse


Ryhmä 2: Älypuhelinsovellusta hyödyntävä liikemittari + mobiilipalaute 6 kk

 • 6 kk:n sitoutuminen älypuhelinsovellusta hyödyntävän liikemittarin ja älypuhelimen käyttöön


Kaikki ryhmät

 • kyselyn täyttäminen ja tutkimuskäyttöön suunnitellun liikemittarin pitäminen viikon ajan yhteensä kolme kertaa tutkimuksen aikana
 

Yhteystiedot

Tutkimuksesta vastaa UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari
tommi.vasankari(a)ukkinstituutti.fi

 
Edellinen muokkaus: 11.01.2019