Suojaako korkeampi D-vitamiinitaso iäkkäitä kaatumisilta?

Suojaako korkeampi D-vitamiinitaso iäkkäitä kaatumisilta?

Tuoreet tutkimustulokset viittaavat siihen, että vallitseva D-vitamiinipitoisuus voi muuntaa yksilöllistä kaatumisriskiä.

Riittävä D-vitamiinipitoisuus on välttämätöntä luuston terveydelle. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että D-vitamiinilisä myös vähentää kaatumisia ja että D-vitamiinivalmisteesta on eniten hyötyä silloin, kun lähtötaso on matala. Tuoreessa tutkimuksessa vain pienellä osalla tutkittavista naisista seerumin D-vitamiinipitoisuus (S-25OHD) oli alle tavoitetason (50 nmol/L) eikä kenelläkään ollut varsinaista D-vitamiinin puutosta. Siitä huolimatta korkeammasta D-vitamiinitasosta oli selvästi hyötyä kaatumisten ehkäisyssä.

UKK-instituutin kaksivuotiseen DEX-tutkimukseen rekrytoitiin alun perin 400 kotona asuvaa 70–80-vuotiasta naista, jotka satunnaistettiin saamaan päivittäin joko D-vitamiini- tai lumevalmiste. Tutkimuksen lisäanalyysissa naiset jaettiin neljään yhtä suureen ryhmään D-vitamiinipitoisuuden mukaan. Neljännesten välillä ei ollut eroa toimintakyvyssä eikä luuntiheydessä, mutta korkeimman D-vitamiinipitoisuuden neljänneksessä kaatumisia sattui noin 40 % vähemmän kuin matalimman pitoisuuden neljänneksessä.

- Aiemmin raportoimme, että D-vitamiinilisä ei juuri vähentänyt sen paremmin kaatumisia kuin kaatumisvammoja. Uudet tutkimustulokset näyttäisivät siten olevan ristiriidassa aikaisempien tulostemme kanssa, koska nyt korkeampi D-vitamiinipitoisuus näytti suojaavan kaatumisilta, UKK-instituutin erikoistutkija Kirsti Uusi-Rasi huomauttaa.

- Lisäanalyysin tulokset viittaavat siihen, että vallitseva D-vitamiinipitoisuus voi muuntaa yksilöllistä kaatumisriskiä. Yksilölliset vasteet D-vitamiinilisään tulisikin voida ottaa huomioon kaatumisten ehkäisyssä, Uusi-Rasi jatkaa.

Alkuperäisjulkaisu:

Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, Tokola K, Kannus P, Lamberg-Allardt C, Sievänen H. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and incident falls in older women. Osteoporosis International 2018. doi: 10.1007/s00198-018-4705-4

 

 
8.10.2018
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.