Kaksi iloista naista lenkkipolulla

Tampereen kaupunkiseudulla kannustetaan arkiliikkumiseen

Liikkumisen lisäämistä ja paikallaanolon vähentämistä tavoitteleva SeutuLiike-ohjelma on laadittu yhteistyössä kaupunkiseudun kuntien ja UKK-instituutin kanssa.

SeutuLiike-ohjelmaan sitoutuneet Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat asukkaitaan arkiliikkumiseen, joka lisää hyvinvointia ja vähentää kansansairauksia. Seudun väestöä rohkaistaan kulkemaan työ-, asiointi-, opiskelu- ja harrastusmatkat kävellen tai pyörällä sekä hyödyntämään lähiliikuntapaikkoja, kuten kevyen liikenteen väyliä, metsiä, puistoja ja kenttiä.

– Elämäntapojen muutos ja omien lihasten käyttö vaikuttaa myös hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen, toteaa hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen.

Taustalla tutkittu tieto liikkumisesta ja liikkumattomuuden kustannuksista

SeutuLiike-ohjelmaan on koottu tutkimustietoa eri-ikäisten arkiliikkumisesta ja liikunnan harrastamisesta. Tuloksia tarkastellaan suhteessa liikkumisen suosituksiin.

– Olemme koonneet ohjelmaan myös tietoa liikkumisen hyödyistä sekä esimerkkejä liikkumisen edistämisen vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta, kertoo tutkija Päivi Kolu UKK-instituutista.
– Lisäksi ohjelmatyöhön sisältyy katsaus Tampereen kaupunkiseudun liikkumisen edistämisen nykytilaan sekä kohderyhmittäiset liikkumisen edistämis- ja arviointisuunnitelmat tuleville vuosille.

Kunnille liikkumisen edistäminen on tärkeää, sillä liikkumattomuuden kustannukset ovat huomattavan suuret. UKK-instituutin laskelmien mukaan liikkumattomuus aiheuttaa Tampereen kaupunkiseudulla lähes 310 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Kuluista suurin osa (87 %) muodostuu työn tuottavuuden menetyksestä esimerkiksi sairauspoissaolojen tai työkyvyttömyyseläkkeiden takia.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat kannustavat monipuoliseen liikkumiseen

SeutuLiike-ohjelma sisältää keinoja kaikenikäisten kuntalaisten arkiliikkumisen edistämiseen. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen pihoja kohentamalla voidaan edistää lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria kannustetaan kulkemaan koulu- ja harrastusmatkat mieluummin kävellen tai polkupyörällä kuin vanhemman tarjoamalla autokyydillä.

Työikäisten työmatkakävelyä ja -pyöräilyä edistävinä toimina mainitaan muun muassa työyhteisöjen järjestämät kisat ja tempaukset, kuntotestit sekä liityntäpysäköintimahdollisuudet. Eläkeikäisten liikkumista voidaan puolestaan edistää esimerkiksi kulkuväylien esteettömyydellä ja asianmukaisella kunnossapidolla.

Tutustu SeutuLiike-ohjelmaan.

Lue lisää:

Tampereen kaupunkiseudun tiedote 2.12.2019: Liikkumattomuus maksaa lähes 310 miljoonaa euroa vuodessa Tampereen kaupunkiseudulla

 

 

 
2.12.2019
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.