tutkimusjohtaja Riitta Luoto

Istuen KAUHULAAN? 
– työntekijän tulevaisuuden skenaariot

Millainen työelämä meitä odottaa tulevaisuudessa: Kauhula vai Onnela? Millaisia nämä työelämän visiot ovat ja miten niihin voi vaikuttaa?

"Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen", sanoi entinen pää- ja ulkoministerimme Ahti Karjalainen vuosikymmeniä sitten. Alun perin tokaisu ei ollut Karjalaisen oma keksimä, vaan fyysikkona tunnetun Niels Bohrin: ’Prediction is very difficult, especially about the future’.

Tästä epävarmuudesta huolimatta jonkun on mentävä tulta päin – asetuttava kristallipallon eteen pohtimaan tulevaisuutta. SOTERKO, sosiaali- ja terveydenhuollon alan yhteenliittymä, on julkaissut tutkimusprofessori Jussi Simpuran johdolla tulevaisuuden skenaarioita, joissa istumisella oli oma rooli jo vuonna 2013.

KAUHULA-tulevaisuusskenaarion mukaan olemme hukkua informaatiotsunamiin, istumme töissä päivät pääksytysten, kärsimme tuki- ja liikuntaelinten vaivoista ja mielenterveysongelmien vyyhdistä, ylikuormituksesta ja työhön liittyvän yhteisöllisyyden puutteesta. Samanaikaisesti kuitenkin paiskimme töitä kellon ympäri vältellen pompottavia ja kontrolloivia esimiehiä. Puistattava vaihtoehto.

ONNELASSA olemme antaneet periksi teknologian vastustamiselle ja onnistuneet poimimaan insinöörien aivojen parhaat tuotokset toimiviksi sovelluksiksi. Emme istu pitkiä aikoja, koska voimme käyttää työpäiväämme meille sopivalla tahdilla – käydä keskellä päivää kävelyllä tai hiihtolenkillä, jos aikataulu ja sää sallivat. Esimiehemme eivät kyttää vaan luottavat kykyihimme, minkä ansiosta voimme olla yhä tuottavampia ja luovempia. Hallitsemme tiedon tulvan ja kykenemme erottamaan oleelliset asiat informaatiomassasta. Kuulostaa ehkä liian hyvältä ollakseen totta?

SOTERKOn raportissa KAUHULAN ja ONNELAN väliin sijoittuu ARKELA, jossa toteutuvat laihat kompromissit edellisistä.

Kaikki kolme skenaariota onnistuvat piirtämään moniulotteisen kuvan työntekijästä. Vaikka istuminen olisikin kiinnostuksen keskiössä, olisi naiivia kuvitella, ettei työmäärällä, työpäivien pituudella, organisaation johtamisen kulttuurilla tai palautteen määrällä olisi merkitystä.

Omilla aloitteilla ja aktiivisuudella kohti parempaa tulevaisuutta

Mikä tulevaisuusskenaarioista tuntuu todennäköisimmältä? Mitä odotan tapahtuvaksi seuraavina vuosina? En suostu uskomaan, että mikään yksittäinen työntekijään, työpaikkaan tai yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyvä tekijä saattaa meidät ONNELAAN. Näkökulmien ja vaikuttavien tasojen yhteenlaskettu summa on se, joka ratkaisee mihin suuntaan vaaka kallistuu. KAUHULA-ONNELA-linjalla tasapainoilevan työntekijän näkökulmasta ratkaisuun vaikuttavat paitsi vallitsevan työpaikan kulttuuri, työehtosopimus, työtehtävien määrä ja laatu, myös työntekijä itse.

Uskon, että ratkaisun avaimet ovat työntekijän omissa käsissä. Tarvitaan proaktiivista otetta: aktiivista, oma-aloitteista, muutosorientoitunutta, sinnikästä ja tulevaisuuspainotteista käyttäytymistä. Proaktiivinen käyttäytyminen parantaa organisaation menestystä ja yksilön hyvinvointia – vaikka edelleenkin istuisimme aika ajoin, mutta huomattavasti vähemmän.

Miten asiat ovat Sinun työpaikallasi? Tulevaisuus on nyt.

Tulevaisuuden skenaarioita

ONNELA KAUHULA
• Työtä ei tarvitse enää tehdä pitkiä aikoja istuen, tuki- ja liikuntaelinongelmat on voitettu uusien teknologisten ratkaisujen ja ohjelmien avulla: ne ohjaavat työntekijää ja muokkaavat työtavat ja työasennot terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi. • Ihmiset joutuvat työssään istumaan liian pitkiä aikoja.
• Tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä mielenterveysongelmat ovat räjähtäneet käsiin.
• Työtä voidaan tehdä omaan tahtiin ja siellä, missä parhaalta tuntuu. • Työtä tehdään järjestelmien määräämään tahtiin kellon ympäri.
• Ihmiset osaavat käyttää oikein teknologian työhön tuomia vapauksia ja työnantajat luottavat työntekijöihinsä. • Työnantajat kontrolloivat työntekijöitänsä vuorokauden ympäri.
• Tiedon jäsentäminen onnistuu uusin apuvälinein ja informaatiotulva on hallinnassa; oleellinen
tieto työn suorittamiseksi hyvin on saatavilla.
• Informaatiotulva on muuttunut informaatiotsunamiksi eikä ole enää ollenkaan hallittavissa.
• Uusia jatkuvuuksia on löydetty elämänhallinnan perustaksi työssä, ja teknologialla on merkittävä asema näiden jatkuvuuksien ylläpitämisessä. • Virtuaaliverkostoitumisesta johtuen työyhteisöllisyys on kadonnut.
• Jatkuva pakkotahtisuus ja ylikuormitus on tuhonnut luovuuden.


Lähde
SOTERKO-verkoston teknologiaennakoinnin raportti. Teknologian muutos lupailee onnea, arkea ja kauhua terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen.

Tampereella 27.5.2015

Tutkimusjohtaja Riitta Luoto

 

 
27.5.2015
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.