Liikuntaneuvontaa lääkärissä

Viiden minuutin liikuntaneuvonta sopii vastaanotolle

Erikoislyhyillä neuvonnoilla on mahdollisuus tukea potilaiden liikuntakäyttäytymisen muutoksia.

Noin viisi minuuttia kestävä miniliikuntaneuvonta sopii hyvin perusterveydenhuollon vastaanottokäynteihin tai terveystarkastuksiin. Tällaisilla erikoislyhyillä neuvonnoilla on mahdollisuus tukea potilaiden liikuntakäyttäytymisen muutoksia, joskin erilaisten neuvontatapojen vaikutuksissa on eroja.

Liikuntakäyttäytymisen muutosta tukivat erityisesti motivoiva interventio ja liikuntapäiväkirjainterventio. Ammattilaisten mielestä helpoimmin toteutettava on askelmittari-interventio, jonka myös potilaat hyväksyivät parhaiten. Liikuntapäiväkirjainterventioon potilaat puolestaan toivoivat seurantatapaamista ja palautetta päiväkirjasta.

Toimivat lyhytneuvonnat

Niin sanottujen mini-interventioiden kehittämistä arvioivassa Cambridgen yliopiston tutkimuksessa interventiot jaettiin neljään ryhmään: motivoiva interventio, liikuntasuunnitelma-, askelmittari- ja liikuntapäiväkirjainterventio. Nämä kaikki on mahdollista toteuttaa viidessä minuutissa ja sekä ammattilaiset että potilaat pitivät niitä hyväksyttävinä ja sovellettavina.

Ammattilaisten ja potilaiden arvioinnin pohjalta eri interventiot yhdistettiin kolmeksi mini-interventioksi.

  1. Motivoiva mini-interventio sisältää kirjallisen liikuntasuunnitelman ja liikuntapäiväkirjan, johon kirjataan tavoite ja oma seuranta liikkumisesta.
  2. Askelmittarimini-interventio sisältää keinoja ja ideoita lisätä liikkumista ja päivittäisiä askeleita. Mukana oli askelpäiväkirja, johon kirjataan tavoite ja omaseuranta askeleista.
  3. Yhdistetty Motivoiva mini-interventio ja Askelmittarimini-interventio. Mini-interventioiden ja yhdistelmämini-intervention arviointi- ja kehittämistyö jatkuu Cambridgen yliopistossa.

Lue koko uutinen  Liikuntaneuvontaa vastaanotolla – riittääkö 5 minuuttia?

Liikkumisresepti

Vastaanotolla täytettävä Liikkumisresepti on toimiva liikuntaneuvonnan työkalu.
Lue lisää: ukkinstituutti.fi/liikkumisresepti

 
 
26.10.2015
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.