Sauvakävelyllä talvella

Liikunnasta on hyötyä hauraille ikäihmisille

Kahden ja puolen tunnin viikoittainen kävely yhdistettynä jalkojen lihasvoimaharjoitteluun puolitti ikäihmisten hauraus-raihnausoireet vuoden kuluessa. Erityisen hyödyllistä liikkumisen lisääminen oli monisairaille iäkkäille.

Yhdysvalloissa tehty harjoittelututkimukseen osallistui yli neljäsataa kotona asuvaa 70–89-vuotiasta vähän liikkuvaa henkilöä. He kärsivät hauraus-raihnausoireyhtymästä (HRO) eli heillä oli vähintään kolme HRO:n pääoiretta: uupumus, tahaton painonlasku, liikkumattomuus, hidas kävelynopeus ja heikot lihasvoimat. Tutkimuksen alkaessa tutkittavat eivät kyenneet kävelemään 400 metrin matkaa ilman apuvälineitä, mikä viittasi liikkumiskyvyn heikkenemisen vaaraan. Tutkittavat jaettiin liikunta- ja terveyskasvatusryhmään.

Kävelyä, lihasvoimaa ja tasapainoa

Liikuntaryhmässä tavoitteena oli fyysisen aktiivisuuden lisääminen kolmivaiheisella ohjelmalla, johon kuului ryhmä- ja kotiharjoittelua. Alussa ryhmäharjoittelua oli kolmesti viikossa, mutta sitä vähennettiin asteittain ja liikunta muuttui vapaaehtoiseksi. Vuoden edetessä kotiharjoittelua lisättiin.

Harjoittelussa keskityttiin kävelyyn, tavoitteena oli vähintään kahden ja puolen tunnin viikoittainen kävely, mikä vastaa terveysliikunnan suositusta. Jokainen harjoittelukerta sisälsi myös lämmittelyn ja jäähdyttelyn sekä liikkuvuusharjoitteita ja 10 minuutin alaraajojen lihasvoimaharjoittelun nilkkapainojen avulla. Lisäksi mukaan liitettiin tasapainoa parantavia harjoitteita. Tutkittavia myös rohkaistiin lisäämään eri liikkumismuotoja päivittäisiin toimiinsa. Harjoitteiden vaativuus kasvoi vuoden intervention aikana.

Terveyskasvatusryhmälle järjestettiin pienryhmäkeskusteluja, joissa käsiteltiin muun muassa terveyttä, ravitsemusta ja lääkitystä. Puolen vuoden aja ryhmät kokoontuivat viikoittain, sitten kuukausittain.

Iäkkäiden liikuntaryhmät tarpeen

Vuoden intervention jälkeen hauraus-raihnausoireiden esiintyvyys puolittui liikuntaryhmässä, sen sijaan terveyskasvatusryhmässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Erityisen tehokkaasti liikuntainterventio vaikutti henkilöihin, joilla jo oli HRO tai vähintään kolme eri sairautta lähtötilanteessa.

Tutkimus osoittaa selkeällä tavalla liikunnan merkityksen iäkkäille, erityisesti toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, että osallistujia oli paljon ja he pysyivät tunnollisesti mukana koko vuoden ajan.

Ihmisten eliniän pidentyessä on todennäköistä, että osa lisävuosista on niin sanotusti raihnaisia eli ihmisten toimintakyky on selvästi rajoittunutta. Tämän tutkimuksen tulokset kannustavatkin suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä liikuntapalveluja tarjoamaan ikäihmisille kohdistettuja, toimintakyvyn parantamiseen tähtääviä harjoitteluryhmiä.

Lue koko referaatti

 

 
27.11.2015
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.