liikunnallinen oppitunti

Liikunnalliset oppitunnit lisäävät liikkumista koulussa

Liikunnallisilla oppitunneilla liikkuminen tapahtuu oppimisen ohessa. Niiden avulla voidaan lisätä oppilaiden liikkumista koulupäivän aikana, ja ne saattavat vaikuttavat myönteisesti myös oppimistuloksiin.

Tulokset perustuvat systemoituun kirjallisuuskatsaukseen, jota varten käytiin läpi yli kahdeksan tuhatta artikkelia, joista 11 jäi tarkasteluun valintakriteerien jälkeen. Suurin osa tutkimuksista on tehty Yhdysvalloissa. Liikunnallisten oppituntien toteutus vaihteli koulukohtaisesti, tuntien määrä viikossa, niiden kesto ja sisällöt olivat erilaisia.

Katsauksen tutkimuksissa tutkimusjakson keston lisäksi suuria eroja oli esimerkiksi liikkumisen kirjaamisessa ja opettajalle jaetuissa tukimateriaaleissa. Liikunnallisten oppituntien vaikutuksia oppilaiden liikkumiseen arvioitiin askelmittarilla, kiihtyvyysmittarilla, kyselyllä, havainnoimalla tai näiden yhdistelmillä. Vaikutuksia oppimiseen tarkasteltiin eri tutkimuksissa erilaisten tulosmuuttujien perusteella, joten vakuuttavien johtopäätösten tekeminen niiden perusteella oli vaikeaa.

Liikkuva koulu kehittää koululaisten liikkumista 

Vain kahdessa tutkimuksessa opettajat oli otettu mukaan liikunnallisten oppituntien suunnitteluun. Opettajien kuunteleminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta liikunnalliset oppitunnit saataisiin paremmin sopimaan koulun arkeen. Tämä helpottaisi myös oppituntien liikunnallistamisen viemistä opetussuunnitelmatasolle. Erityisesti yläkouluissa myös oppilaiden mukaan ottaminen suunnitteluun voisi olla hyödyllistä.

Katsauksen perusteella liikunnallisten oppituntien vaikutukset kouluaikaisen liikkumisen määrään ja oppimistuloksiin vaikuttavat lupaavilta. Suomessa tutkimuksen tulokset kannustavat jatkamaan kehitystoimenpiteitä, kuten Liikkuva koulu -ohjelmaa, joilla saadaan lisätyksi monipuolista liikettä lasten ja nuorten koulupäiviin.

Lue tutkimusuutinen kokonaisuudessaan.

 

 
4.4.2016
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.