Liikkeen laatu ja alaraajavammat

Voidaanko liikkeen laatua arvioimalla ennustaa urheilussa ja työssä tapahtuvia alaraajavammoja? Tuoreen systemaattisen katsauksen mukaan tästä yhteydestä ei ole yhteneväistä näyttöä!

Tuki- ja liikuntaelimistön testeillä voidaan mitata fyysisiä ominaisuuksia (esim. voima, tasapaino, liikkuvuus) tai arvioida liikkeen laatua. Alaraajavammojen riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta vammojen ehkäisymenetelmien suunnittelu ja toteutus voidaan kohdentaa oikein. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, voiko näiden vammojen ilmaantumista ennustaa liikkeen laatua seulovilla testeillä. Lisäksi kartoitettiin liikkeen laatua seulovien testien ominaisuuksia.

Tutkimusten tulokset ristiriitaisia

Systemaattisessa katsauksessa oli mukana 17 kriteerit täyttävää tutkimusta, joissa käytettiin joko Functional Movement Screen -seulontamenetelmää tai Lower Extremity Scoring System -menetelmää, jolla arvioidaan hypystä laskeutumista.
Tämän katsauksen mukaan näyttö siitä, että heikko suoriutuminen liikkeen laatua arvioivissa testeissä altistaisi alaraajavammoille on heikko ja ristiriitainen. Nämä löydökset perustuvat kuitenkin vain tähänastiseen kirjallisuuteen. Alaraajavammojen ilmaantumisessa kyse ei todennäköisesti ole yhdestä riskitekijästä, vaan tapaturman taustalla on useiden riskitekijöiden ja tapahtumien summa.
Aiheesta tarvitaankin lisää laadukkaita tutkimuksia, jotta voidaan kehittää toimivia vammojen ehkäisyohjelmia niille urheilijoille ja työntekijöille, joilla on suurentunut riski saada tuki- ja liikuntaelimistön vamma. Jo nyt on näyttöä siitä, että vammariskiä voidaan vähentää kohdentamalla vammojen ehkäisyyn tähtäävä harjoittelu kaikille.

Kirjoittaja
Kerttu Toivo
erikoistuva lääkäri, lääketieteen lisensiaatti
Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti

Lue koko referaatti

 

 
13.2.2017
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.