Kaatumisen vaaratekijät UKK-instituutti KaatumisSeula

Vaaratekijöiden kasaantuminen moninkertaistaa ikäihmisen kaatumisvamman riskin

Kaatumisen vaaratekijöiden kasaantuminen moninkertaistaa vakavien kaatumisvammojen riskin. Iäkkäiden kaatumisvaaran arviointi on tärkeää, jotta ehkäisytoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein.

Iäkkään toimintarajoitteet ja sairaudet nostavat kaatumisvammojen riskin jopa 13-kertaiseksi

Ikäihmisen riski saada polikliinistä tai sairaalahoitoa vaativa kaatumisvamma moninkertaistuu, mikäli hänelle on kasaantunut useita vaaratekijöitä. Vaikka henkilön toimintakyky olisi hyvä, monisairastavuus nostaa riskin kaksinkertaiseksi. Laajasti toimintarajoitteisten, monia sairauksia sairastavien ja kivuliaiden henkilöiden kaatumisvammariski kohoaa jo 13-kertaiseksi toimintakykyisiin ja terveisiin ikäihmisiin verrattuna.

Seurantatutkimuksesta laadukasta tietoa kaatumisten ehkäisyyn

Ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa tarkasteltiin iäkkäiden riskiä saada tulevina vuosina polikliinista tai sairaalahoitoa vaativa kaatumisvamma. Tutkimuksen aineistona olivat kansalliseen tutkimukseen osallistuneet 2566 yli 60-vuotiasta henkilöä.
Tutkittavien kaatumisvaaraa lisäävät tekijät kartoitettiin lähtötilanteessa kyselyiden ja luotettavien mittausten avulla. Tutkittavat ryhmiteltiin kaatumisen vaaratekijöiden suhteen viiteen eri ryhmään. Tämän jälkeen valtakunnallisen potilastietorekisterin tietojen pohjalta tarkasteltiin ryhmien välisiä eroja kaatumisvammojen määrissä kolmen, viiden ja kymmenen vuoden kuluttua.

Ehkäisytoimet kaatumisriskin mukaan

Tutkimus osoittaa selkeästi sen, miten erilainen eri ikäihmisten kaatumisvamman riski on. Onkin tärkeää kartoittaa kaatumisvaaraa yksilötasolla, jotta ehkäisytoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Yksittäisistä ehkäisytoimista liikuntaharjoittelu on tutkitusti tehokkain. Silloin kun kaatumisen vaaratekijöitä kertyy runsaasti, tulee myös toimenpiteiden olla laaja-alaisia ja yksilön tilannetta huomioivia.

Saija Karinkanta
filosofian tohtori, fysioterapeutti
erikoistutkija, UKK-instituutti

Tutustu

 

 
16.8.2017
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.