Kokemukset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta avoterveydenhuollossa

Kokemukset liikuntaneuvonnan toteuttamisesta avoterveydenhuollossa

Siun soten VESOTE-hanke on tarjonnut Pohjois-Karjalassa maksutonta liikuntaneuvontaa lokakuusta 2016 alkaen tyypin 2 diabeetikoille, raskausdiabetekseen sairastuneille sekä asiakkaille, jotka ovat korkeassa riskissä sairastua aikuisiän diabetekseen. Yksilöllinen liikuntaneuvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti heille, joiden fyysinen aktiivisuus on hyvin vähäistä.

Liikuntaneuvonnassa selvitetään asiakkaan henkilökohtaiset mahdollisuudet liikunnan lisäämiseen sekä motivoidaan ja tuetaan liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. Tavoitteena on ollut asiakkaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisen sekä säännöllistymisen myötä tyypin 2 diabeteksen hoitotasapainon ja toimintakyvyn parantuminen. Liikuntaneuvoja auttaa asiakasta löytämään sopivia liikuntamuotoja ja liikuntapaikkoja asiakkaan arjesta ja lähiympäristöstä. Lisäksi asiakkaiden liikuntaharrastusmahdollisuuksia on pyritty tukemaan ohjaamalla heitä esimerkiksi liikuntatoimen, kansalaisopiston tai yksityissektorin tarjoamiin liikuntapalveluihin. Liikuntaneuvojat järjestävät terveysasemilla matalan kynnyksen elintapa- ja painonhallintaryhmiä yhteistyössä diabeteshoitajien ja ravitsemusterapeuttien kanssa sekä kouluttavat ammattilaisia liikunnan puheeksiottoon. Yhteistyötä tehdään myös mm. diabetes-, sydän-, reuma- ja muistiyhdistysten kanssa koulutusten, tapahtumien ja tietoiskujen kautta.

Liikuntaneuvojat ovat toimineet kuudella eri terveysasemalla Pohjois-KarjalanDiabeteshoitaja Hanna Rummukainen ja Liikuntaneuvoja Tuula Martiskainen aloittamassa diabeetikkojen painonhallintaryhmää Outokummun terveysasemalla alueella diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon moniammatillisissa työryhmissä. Lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja muut ammattilaiset ohjaavat tyypin 2 diabetesasiakkaita liikuntaneuvojan vastaanotolle varaamalla ajan suoraan tai jättämällä soittopyynnön. Diabetesasiakkaat ottavat myös itse yhteyttä liikuntaneuvojiin. Liikuntaneuvojien vastaanotoille on ollut mahdollista päästä Outokummun, Liperin, Polvijärven, Kontiolahden, Lehmon ja Joensuun terveysasemilla. Lisäksi on toteutettu videovälitteisesti etäneuvontakokeilua Lieksan ja Nurmeksen terveysasemilla. Liikuntaneuvojat kirjaavat kaikki kartoitukset, suunnitelmat ja toteutumisen alueelliseen sähköiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto on helposti muiden ammattilaisten saavutettavissa ja käytettävissä arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Kesäkuuhun 2018 mennessä liikuntaneuvontapalveluun on osallistunut yhteensä 480 asiakasta Pohjois- Karjalan alueella. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista. Eräs asiakas totesi liikuntaneuvojan vastaanotolla käydessään seuraavasti: ”Nyt loppuu jojo-laihduttaminen ja seuraavaksi tehdään koko elämän mittainen suunnitelma elintapojeni korjaamiseksi”. Tällaiset asiakkaiden oivallukset ovat olleet liikuntaneuvojien työvoittoja ja kannustaneet viemään ajoittain haasteelliseltakin tuntuvaa elintapaneuvonnan työsarkaa eteenpäin.

Koulutuksilla kannustetaan ammattilaisia

Samanaikaisesti yksilöllisen liikuntaneuvontapalvelun kanssa on järjestetty terveydenhuollon ja liikunta-alan ammattilaisille elintapaohjauksen verkkokoulutuksia liikunta- ja ravitsemusneuvonnasta sekä uniterveydestä. VESOTE-hankkeen liikuntaneuvojat ja Siun soten ravitsemusterapeutit ovat toimineet koulutusten fasilitaattoreina. Verkkokoulutuksilla ja lähitapaamisilla pyritään kannustamaan kaikkia ammattilaisia aktiiviseen elintapaohjauksen toteuttamiseen omilla vastaanotoillaan, mikä on tärkeää asiakkaiden motivoimiseksi elintapamuutoksiin. Syvemmin liikunta- ja ravitsemusasioihin perehtyneet liikuntaneuvojat, fysioterapeutit ja ravitsemusterapeutit voivat sitten yksityiskohtaisemmin neuvoa ja tukea muutosten käytännön toteutuksessa, erityisesti haasteellisissa tilanteissa.

Syksyllä 2018 suunnitelmissa on juurruttaa liikuntaneuvontapalvelun toteuttaminen osaksi avoterveydenhuollon fysioterapeuttien työtä. Tavoitteena on, että osa avoterveydenhuollon fysioterapeuteista säännönmukaisesti käyttää osan työajastaan liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Näin palvelu saadaan laajenemaan koko Siun soten alueelle ja kohdennettua laajemmin eri potilasryhmille. Samanaikaisesti kannustetaan edelleen kaikkia ammattilaisia aktiiviseen elintapaohjauksen toteuttamiseen ja tarjotaan alueella koulutusta tukemaan ammattilaisten osaamista. Lisäksi suunnitelmissa on etäneuvontamahdollisuuden vakiinnuttaminen lisäpalveluna perinteisten vastaanottojen rinnalle. Kokeilu Siun soten alueella on osoittautunut onnistuneeksi, liikuntaneuvontapalvelulle on selvästi ollut tarve ja vähitellen on löytymässä tapa, kuinka palvelu saadaan vakiinnutettua osaksi perusterveydenhuollon toimintaa.

Kirjoittajat:
Tuula Martiskainen, liikuntaneuvoja, Siun sote
Eeva Elomäki, hankekoordinaattori, Siun sote
Tiina Laatikainen, professori, Itä-Suomen yliopisto ja Siun sote

Kuva:
Diabeteshoitaja Hanna Rummukainen ja liikuntaneuvoja Tuula Martiskainen aloittamassa diabeetikkojen painonhallintaryhmää Outokummun terveysasemalla. Outokummun seutu 12.1.2017.

 

 
11.9.2018
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.