Uniryhmät ja niiden vaikuttavuus

Uniryhmät ja niiden vaikuttavuus

Etelä-Savossa VESOTE-hankkeessa toteutettu pilotti unen lääkkeettömästä hoidosta luontoliikunnan ja mindfulnessin keinoin on tuonut rohkaisevia tuloksia.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa (Essote) testattiin syksyllä 2017 uudenlaista unen lääkkeettömän hoidon toimintamallia. Toimintamalli koostui ryhmätapaamisista kahdesti viikossa kahden kuukauden ajan, ja tapaamisten yhteydessä keskusteltiin, liikuttiin luonnossa sekä tehtiin mindfulness-harjoituksia. Toiminnassa oli mukana Essoten mindfulness-ohjaaja, psykologi sekä VESOTE-hankkeen henkilöstöä.

Ryhmän koko pidettiin kohtuullisen pienenä. Ryhmän muodostamista varten haastateltiin yhteensä 23 henkilöä, ja mukaan valikoitui lopulta kahdeksan henkilöä, joista seitsemän oli mukana koko toiminnan ajan. Ryhmä valittiin Essoten mielenterveys- ja päihdepuolen asiakkaista, ja valintakriteereinä olivat seuraavat: ryhmäläisen oli oltava työikäinen (ei välttämättä työelämässä), jolla on jokin uniongelma, joko nukahtamis-, heräämis- tai valvomis-/heräilyongelma.

Pilottitoiminnan tulokset ja vaikuttavuus

Koko ryhmä sitoutui toimintaan erittäin hyvin eikä poisjääntejä käyntikerroilla ollut juurikaan. Uniryhmätoiminnan vaikuttavuuden todentamiseksi ryhmän jäsenille tehtiin sekä alku- että loppukysely, joista ilmeni, että unettomuuden haitta-aste väheni selvästi suurimmalla osalla ryhmän jäsenistä.

Toiminnan vaikuttavuutta selvitettiin myös henkilökohtaisella haastattelulla. Miltei jokainen haastateltu sanoi, että ryhmätoiminnasta oli paljon tai merkittävästi hyötyä uniongelman hoidossa. Osallistujat kertoivat, että kyky nukahtaa oli parempi ja heidän oli helpompi rentoutua. Myös aamuväsymys oli vähentynyt. Lisäksi yölliset heräämiset ja päivittäinen väsymyksen tunne olivat joko vähentyneet tai pysyneet samoina kaikilla ryhmän osallistujilla. Pilottitoiminnalle annettiin haastatteluissa joko hyvä tai kiitettävä arvosana.

Uniryhmätoiminnalla oli vaikutusta myös muuhun henkiseen hyvinvointiin. Ryhmässä mukana olevat henkilöt ovat kärsineet sosiaalisesta ahdistuksesta, mikä korostuu erityisesti sisätiloissa tapahtuvassa toiminnassa. Luonnossa tapahtuvan keskustelun ja liikkumisen koettiin kuitenkin helpottavan ahdistusta.

Sekä kysely- että haastatteluaineiston perusteella uniryhmätoiminnasta oli osallistujille suurta hyötyä ja apua. Ryhmässä tehdyt käytännön harjoitteet ja saadut kokemukset auttavat osallistujia myös ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen.

Miten tästä eteenpäin?

Järjestyksessään toinen uniryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2018, ja ryhmän osallistujille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa myös ravinto- ja liikuntateemoista. Uniryhmän toimintaa kehitetään edelleen syksyllä 2017 testatun pilotin pohjalta ja se on jäänyt pysyväksi toimintamuodoksi Essoteen. Toistaiseksi toimintaa pystytään järjestämään ainoastaan Mikkelissä, mutta resurssien salliessa toimintaa mallinnetaan jatkossa myös muihin tulevan maakunta-soten jäsenkuntiin.

Kirjoittaja:
Teemu Ripatti, projektipäällikkö, Essote

 

 
11.10.2018
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.