Elintapaohjaus Pirkanmaalla

Elintapaohjaus Pirkanmaalla – pohja elintapaohjauksen mallille tulevan maakunnan järjestämisvastuulla olevissa sote-palveluissa

Pirkanmaalla VESOTE-hankkeen tavoite alueellisen elintapaohjausverkoston ja -palvelutarjottimen rakentamiseksi on linkitetty Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote- ja maakunta- eli maku-uudistusten valmisteluun.

VESOTE-hankkeen eteneminen on ollut vakituisena aiheena hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (jatkossa hyte) valmistelun työryhmässä. Pirkanmaan osahanke (jatkossa VESOTE-Pirkanmaa) kattaa kaikki Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa PSHP) jäsenkunnat ja Pirkanmaan maakunnan kunnat (n = 24) sekä PSHP:n tuottaman erikoissairaanhoidon. Hanke on hyödyntänyt alueellisia hyte-rakenteita.

Sote- ja maku-uudistuksessa vastuu sote-palveluiden järjestämisestä on tulevilla maakunnilla. Niillä on velvoitteet myös väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi, mihin tullaan kohdentamaan 1 % maakuntien rahoituksesta. Tämä osa rahoituksesta perustuu nk. hyte-kertoimiin, joissa on mukana elintapaohjaus.

VESOTEn kehittämistehtävä alueellisen mallin rakentamisessa

VESOTE-Pirkanmaan tavoitteet ovat elintapaohjauksen osaamisen lisääminen VESOTE-koulutuskokonaisuuden avulla ja maakunnan kattavan elintapaohjauksen verkoston ja palvelutarjottimen rakentaminen koulutuskokonaisuuteen sisältyneen kehittämistehtävän avulla. Kehittämistehtävän alkulämmittelynä kartoitettiin webropol-kyselyillä elintapaohjausta ja sen kirjaamiskäytäntöjä kouluttautujan työyksikössä. Tulokset esitellään VESOTE-Pirkanmaan päätösseminaarissa Tampereella 29.11.2018. Kehittämistehtävän toinen osa oli elintapaohjauksen verkoston ja palvelutarjottimen kokoamisen käynnistäminen oman työyksikön toiminta-alueella.

Alueellinen elintapaohjauksen verkosto ja palvelutarjotin koostuu kuntakohtaisista kokonaisuuksista ja erikoissairaanhoidosta. VESOTE-Pirkanmaan kahteen koulutuskokonaisuuteen osallistui henkilöitä kaikista Pirkanmaan kunnista ja erikoissairaanhoidosta. Kouluttautujat suunnittelivat työyksikkönsä kunnan alueelle elintapaohjauksen verkostokokouksen yhdessä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Erikoissairaanhoidossa verkostokokouksia tuutoroi VESOTE-Pirkanmaan kaksi projektiryhmän jäsentä. Kunnissa verkostokokouksia tuutoroi ulkopuolinen asiantuntija, joka myös koosti kuntien elintapaohjaustarjottimet. Verkostokokouksiin kutsuttiin kaikki kyseisen kunnan alueella aikuisille elintapaohjausta antavien toimijoiden edustajat. Tavoitteena oli koota ja ryhmitellä palvelutarjottimelle toimijoiden tiedot Suuntima-ajattelun mukaisen palvelutarpeen perusteella (kuva 1). Osa elintapaohjausta tarvitsevista selviää pienellä ohjauksella ja pystyy hyödyntämään digitaalisia palveluita, kun taas osa tarvitsee monialaista tukea. Palvelutarjottimelta voidaan käytettävissä olevat resurssit kohdentaa vaikuttavasti ja tarpeen mukaisesti.

Elintapaohjauksen SuuntimaKuva 1. Elintapaohjauksen Suuntima

Elintapaohjaus tulevan maakunnan sote-palveluissa

Sote-kustannuksiin voidaan vaikuttaa merkittävästi väestön hyvinvointi- ja terveyseroja kaventamalla. Jotta hyte-näkökulma tulee kattavasti huomioitua tulevan maakunnan tehtävissä, tulee hyten sijoittua maakunnan organisaatiossa järjestäjätehtäviin. Pirkanmaalla tästä on jo tehty päätös. Maakunnan strategiatyössä on tärkeää huomioida valtakunnalliset hyte-kertoimet. Niiden tulee sisältyä sekä maakunnan itse tuottamiin sote-palveluihin että sen kaikkiin sote-palveluita koskeviin sopimuksiin.

VESOTE-Pirkanmaan kehittämistehtävän tulokset osoittavat elintapaohjauksen käytäntöjen kirjavuuden. Tulevalla maakunnalla on keinot kehittää elintapaohjauksen käytännöt maakuntastrategiaa tukeviksi. Tärkeimmät kehittämisen kohteet Pirkanmaalla ovat: 1) sote-ammattilaisille tulee varata työaikaa elintapaohjauksen antamiseen, 2) kaikkiin sote-yksiköihin tulee rakentaa elintapaohjauksen palvelupolut, 3) elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt tulee yhtenäistää ja 4) kirjava ohjausmateriaali tulee yhtenäistää. On tärkeää, että kehittäminen sisältyy sote- ja maku-uudistuksen valmisteluun. Pirkanmaalla asia on ollut esillä Pirkanmaa2021-valmisteluorganisaatiossa ja luvattu myös ottaa työn alle, kunhan suuremmat linjat on ensin luotu.

Pirkanmaalla kuntakohtaiset palvelutarjottimet viedään aluksi kuntien verkkosivuille. Maakunnallisen digitaalisen alustan kehittäminen käynnistyy osana Pirkanmaan sote- ja maku-uudistusta. Elintapaohjauksen verkostojen ja -palvelutarjottimien rakentamista jatketaan osana alueellista hyte-työtä. Pirkanmaan terveyskeskusten johtavien lääkäreiden kokouksessa linjattiin, että elintapaohjauksen palvelutarjottimia ja -verkostoja Pirkanmaalle tulee yhteensä kolme: aikuiset, lapset + nuoret + lapsiperheet sekä ikäihmiset. Kaikkiin sisältyvät aiheet ovat liikunta, ravitsemus, unettomuuden lääkkeetön hoito, päihteiden käytön vähentäminen ja savuttomuuden lisääminen.

Kirjoittaja:
Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, PSHP

 

 
31.10.2018
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.