Terveysliikuntauutiset järjestöille

Kuntoutumiskurssi on sijoitus tulevaisuuteen

Osteoporoosin omahoidossa elintavoilla on keskeinen rooli. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä järjestämillä kuntoutumiskursseilla elintapamuutokset jäävät pysyväksi osaksi osteoporoosia sairastavien arkea.

Osteoporoosia sairastaessa luun lujuus on alentunut ja rakenne heikentynyt sekä murtumariski kohonnut. Osteoporoosia sairastavia on Suomessa arviolta jopa 400 000. Henkilöitä, joilla on osteoporoosin esiaste osteopenia, arvioidaan olevan toiset 400 000. Osteoporoosi ei katso ikää eikä sukupuolta.

Arjen tilanteissa syntyneitä osteoporoottisia luunmurtumia tapahtuu Suomessa vuosittain yhteensä jopa 40 000. Murtumista reilut 6000 on lonkkamurtumia ja yli 5000 on nikamamurtumia. Murtuman saatuaan seuraavan murtuman riski on 2–4-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Nikamamurtuman jälkeen seuraavan murtuman riski on jopa 8-kertainen. Merkittävien kulujen lisäksi murtumista seuraa toimintakyvyn ja osallisuuden heikentymistä sekä ennenaikaisia kuolemia.

Osteoporoosin omahoidon tuntemus tärkeää

Osteoporoosin omahoito perustuu Osteoporoosi Käypä hoito -suositukseen sekä suomalaisiin ravitsemus- ja liikuntasuosituksiin. Omahoito koostuu monipuolisesta liikunnasta ja ruokavaliosta, riittävästä kalsiumin, proteiinin ja D-vitamiinin saannista sekä kaatumisen ehkäisystä. Joissain tapauksissa henkilökohtaisen murtumariskin perusteella muun omahoidon lisäksi tarvitaan varsinainen osteoporoosilääkitys.

Osteoporoosin hoito edellyttää sairastuneen sitoutumista itsensä hoitamiseen. Jotta luunmurtumilta vältytään, tulee osteoporoosia sairastavan tietää ja ymmärtää perusasiat osteoporoosin omahoidosta. Ennen kaikkea tietoa tulisi osata soveltaa käytännössä, jotta siitä tulisi osa sairastuneen omaa arkea.

Todellisuudessa Luustoliiton vuoden 2019 jäsenkyselyn mukaan (vastaajia 797) vain joka kolmas tai neljäs osteoporoosia sairastava on saanut tietää ravitsemuksen, liikunnan ja kaatumisen ehkäisyn merkityksestä osana osteoporoosin hoitoa.

Ratkaisuksi kohdennetut toimenpiteet

Osteoporoosia sairastavan omahoidon tuki ja kuntoutus, joka sisältää elintapaohjauksen, on osa hyvää hoitoa. Omahoidon tuki ja kuntoutus riittävän varhaisessa vaiheessa lisäävät pitkäaikaissairaan omaa vastuuta ja tukevat toimintakyvyn itsenäistä ylläpitämistä. Näin voidaan ehkäistä kaatumisia ja murtumia sekä säilyttää mielekäs arki. Riskiryhmille kohdennetuilla toimenpiteillä voidaan vähentää palvelutarvetta, eivätkä niiden tulokset jää joidenkin yleisen tason omahoitointerventioiden tapaan marginaalisiksi.

Luustoliitto on vuodesta 2012 alkaen tarjonnut kuntoutumiskursseja osteoporoosia sairastaville yhteistyössä julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisten kanssa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Ammattilaisille Luustoliitto tarjoaa kurssin toimintamallin, joka sisältää materiaalit ohjaajalle ja osallistujille, toteutusehdotuksen, kurssiohjaajien koulutuksen ja tuen sekä kurssiarvioinnin koostamisen. Kursseja toteutetaan myös verkossa sekä reaaliaikaisesti etälaitteiden välityksellä. Toiminta tavoittaa myös taloudellisesti, sosiaalisesti ja toimintakyvyltään heikommassa asemassa olevia henkilöitä.

Omat tavoitteet kuntoutumisen pohjana

Kursseilla käsitellään osteoporoosin omahoitoa ja kuntoutumista osallistujan oman arjen näkökulmasta kirjallisten tehtävien, toiminnallisten harjoitusten, materiaalien, alustusten ja keskusteluiden avulla. Osallistujat laativat yksilölliset, omaan elämäntilanteeseensa sopivat tavoitteet ja etenevät niitä kohti. Kursseilla ammattilaisohjaus ja vertaistuki täydentävät toisiaan. Vertaistuki toteutuu ryhmän keskinäisenä vertaisuutena sekä koulutetun vertaistukijan avulla.

Elintapamuutoksia, omahoidon tuloksia ja kuntoutumista arvioidaan kursseilla alku- ja loppukartoituksilla, jotka sisältävät mm. osallistujan oman arvion sekä fyysisen toimintakyvyn mittaukset. Kursseilla tehdään myös mahdollisuuksien mukaan seurantakysely kuusi kuukautta kurssin päättymisen jälkeen. Koko arviointi perustuu indikaattoreihin, jotka on sillattu kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen (ICF).

Kuntoutumiskursseilta vaikuttavia tuloksia

Ryhmätasolla kurssin alkua ja loppua verrattaessa osallistujien tieto vaikutusmahdollisuuksistaan on lisääntynyt keskimäärin 32 prosenttia kurssin aikana. Lisäksi ovat kasvaneet itsestä huolehtimisen taito (21 %), voimavarat (12 %) sekä luottamus omiin kykyihin (16 %). Myös mitattu fyysinen toimintakyky on vahvistunut. Lisäksi kaikki osallistujat ovat onnistuneet etenemään itselleen asettamaansa tavoitetta kohti. Kuusi kuukautta kurssin jälkeen tehtyjen seurantojen perusteella 96 prosenttia osallistujista on kertonut kurssin aikana tehtyjen konkreettisten elintapamuutosten jääneen osaksi arkeaan.

Kuntoutumiskurssien tuloksien ja vaikutusten taustalla on se, että kurssin kokonaiskesto on kolmisen kuukautta. Osallistujilla on mahdollisuus juurruttaa ajan kanssa kurssin teemat ja henkilökohtainen tavoite omaan arkeen. Lisäksi kurssilla erilaiset oppimisen keinot tukevat oivalluksia ja onnistumisia, joita vertaistuki vahvistaa. Kurssi myös auttaa löytämään merkitystä elämään sairastumisen jälkeen, mikä motivoi jatkamaan omahoitoa. Lähes poikkeuksetta kurssien osallistujat kuvaavat ymmärtäneensä arjen pienten tekojen vaikutukset omaan tulevaisuuteen.

Kirjoittaja:
Pauliina Tamminen, omahoidon koordinaattori, Luustoliitto

Kuntoutumiskurssi osteoporoosia sairastaville

 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.

Terveysliikuntauutiset-teemalehti julkaistaan painettuna ja sähköisenä. Aiemmat numerot ovat luettavissa UKK-instituutin verkkosivuilla: ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/teemanumerot. Lisäksi lehden artikkeleita julkaistaan ennakkoon UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä tiistaisin ja torstaisin.

12.11. Minna Aittasalo, UKK-instituutti: Kuulumisia järjestöjen elintapapilotista
14.11. Annika Taulaniemi, UKK-instituutti: Ajatuksia ja kokemuksia järjestöyhteistyöstä
19.11. Juha Vuorijärvi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: VESOTE-hanke päättyi, elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu
21.11. Linda Dalbom, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: VESOTE-materiaaleilla yhtenäistä elintaohjausta
21.11. Teemu Ripatti, Etelä-Savon Liikunta ry: Vaikuttavaa elintapaohjausta verkostomaisesti
26.11. Sari Koski & Kati Hannukainen, Diabetesliitto: Elintapaohjaus onnistuu hyvin myös verkossa
26.11. Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti: Ikäihmisten liikuntaneuvonta – tukea ryhmästä

 

 

 
28.11.2019
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.