Terveysliikuntauutiset järjestöille

Sote-järjestöt liikuntaa edistämässä

Soveltava Liikunta SoveLi ry:llä ja sen jäsenjärjestöillä on merkittävä rooli koko kansan liikuttamisessa.

Liikunnan edistämisestä keskusteltaessa suurin painoarvo annetaan usein seuratoiminnalle, lajiliitoille ja huippu-urheilulle. Kaikki kunnia urheilun parissa toimiville, heidän panoksensa koko kansan liikuttamiseksi on erittäin merkittävä. Mutta kuva liikunnan harrastamisen kokonaisuudesta jää vajavaiseksi, jos harrasteliikunta ja erityisesti soveltava liikunta jätetään huomiotta.

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvat henkilöt, joiden on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunnan ohjaaminen vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Kohderyhmään kuuluu määritelmästä riippuen 13–20 % koko väestöstä eli laajimman määritelmän mukaan jopa miljoona ihmistä. Nämä ihmiset eivät tyypillisesti löydä itselleen sopivia liikuntaharrastuksia seuratoiminnan kautta, vaan heidän pääasiallinen liikuttajansa löytyy muualta.

SoveLi edistää soveltavaa liikuntaa

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestöä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on laaja-alainen asiantuntemus ja vuosikymmenten kokemus pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikunnasta. Järjestöjen liikuntatoiminta täydentää hyvin muiden liikuntajärjestöjen työtä, josta valtaosa on suunnattu liikunnasta valmiiksi innostuneille.

Sote-alan järjestöt tavoittavat taas muita toimijoita tehokkaammin myös niitä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta riittämättömästi. Liikunta on luonteva osa monipuolista järjestötyötä, jolloin liikunta tavoittaa myös muita kuin tietoisesti liikkumaan hakeutuvia. Yhdistykset ovat tottuneet yhteistyöhön kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, mikä myös helpottaa vähän liikkuvien tavoittamista.

Paikallisyhdistyksissä monipuolista liikuntatoimintaa

Kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestöissä liikunta on useimmiten vertaistukea tarjoavaa matalan kynnyksen toimintaa. Osa järjestöistä työskentelee myös kilpaurheilun parissa. Liikuntatoiminta on suunnattu ensisijaisesti paikallisyhdistysten jäsenille ja heidän läheisilleen. Lisäksi järjestetään kaikille avointa toimintaa.

Keskusjärjestöt järjestävät valtakunnallisia teemaviikkoja, leirejä ja lomia sekä yksittäisiä liikuntatapahtumia ja -tempauksia sekä kisoja. Keskusjärjestöt myös tukevat paikallisyhdistyksien liikuntatoimintaa kouluttamalla paikallistasolle liikunnan osaajia sekä jakamalla aktiivisesti materiaalia ja tiedottamalla liikunnan mahdollisuuksista.

Sauvakävelijöitä metsässä

Paikallisyhdistykset toteuttavat säännöllisesti kokoontuvia eri lajien liikunta- ja vertaisryhmiä. Yhdistykset järjestävät liikuntaa myös osana muita toimintoja, kuten erilaisia kerhoja, kursseja ja tapaamisia. Yhdistykset toteuttavat itse ja yhdessä keskusjärjestöjen kanssa erilaisia liikunnallisia tapahtumia, turnauksia, leirejä ja retkiä. Yhdistykset tukevat myös jäsentensä omatoimista liikuntaa esimerkiksi kustantamalla liikunnan harrastamisen pääsymaksuja sekä tiedottamalla alueen liikuntapalveluista.

Sote-järjestöillä on merkittävä rooli liikunnan edistämisessä, vaikka se ei julkisessa keskustelussa usein nousekaan esiin. Järjestöjen osaamista tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin, kun suunnitellaan koko väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämistä. Jos soveltavan liikunnan kohderyhmän tarpeita ei oteta huomioon, ei koko kansan liikuttaminen voi toteutua.

Kirjoittaja:
Tommi Yläkangas, toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry

Kuva:
Laura Vesa

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöt

 • Aivoliitto
 • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto
 • Epilepsialiitto
 • Folkhälsan
 • Hengitysliitto
 • Lihastautiliitto
 • Mielenterveyden keskusliitto
 • Munuais- ja maksaliitto
 • Neuroliitto
 • Psoriasisliitto
 • Selkäliitto
 • Suomen CP-liitto
 • Suomen Diabetesliitto
 • Suomen Luustoliitto
 • MIELI Suomen Mielenterveys
 • Suomen Nivelyhdistys
 • Parkinsonliitto
 • Suomen Reumaliitto
 • Suomen Sydänliitto
 • Suomen Syöpäyhdistys
 

Terveysliikuntauutiset-teemalehti

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.

Terveysliikuntauutiset-teemalehti julkaistaan painettuna ja sähköisenä. Aiemmat numerot ovat luettavissa UKK-instituutin verkkosivuilla: ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/teemanumerot. Lisäksi lehden artikkeleita julkaistaan ennakkoon UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä tiistaisin ja torstaisin.

12.11. Minna Aittasalo, UKK-instituutti: Kuulumisia järjestöjen elintapapilotista
14.11. Annika Taulaniemi, UKK-instituutti: Ajatuksia ja kokemuksia järjestöyhteistyöstä
19.11. Juha Vuorijärvi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: VESOTE-hanke päättyi, elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu
21.11. Linda Dalbom, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: VESOTE-materiaaleilla yhtenäistä elintaohjausta
21.11. Teemu Ripatti, Etelä-Savon Liikunta ry: Vaikuttavaa elintapaohjausta verkostomaisesti
26.11. Sari Koski & Kati Hannukainen, Diabetesliitto: Elintapaohjaus onnistuu hyvin myös verkossa
26.11. Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti: Ikäihmisten liikuntaneuvonta – tukea ryhmästä
28.11. Pauliina Tamminen, Luustoliitto: Kuntoutumiskurssi on sijoitus tulevaisuuteen
28.11. Henni Hietala & Marjukka Somiska, PHT ry: Pysyvään terveyskäyttäytymisen muutokseen uudella toimintamallilla
3.12. Susanna Lehtimäki & Johanna Toivola & Terhi Saari-Hannibal, Satakunnan Sydänpiiri: Verkkopuntarilla tukea pysyviin elintapamuutoksiin

 

 

 
3.12.2019
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.