Terveysliikuntauutiset järjestöille

Elintapaneuvontaa kehitysvammaisille ja ikäihmisille Nääsvillen malliin

Nääsville ry on Tampereella toimiva sosiaalialan yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on edistää aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä kanssa. Kehitämme ja toteutamme liikuntaan, aivoterveyteen ja omatoimisuuteen liittyvää toimintaa ja kannustamme asiakkaitamme elintapamuutoksiin.

Yhdistyksenä Nääsvillellä on tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa ikäihmisten ja kehitysvammaisten ihmisten elintapaneuvonnassa. Toimintamme on asiakkaille pääosin maksutonta, ja tavoitamme ihmisiä, joita julkinen sektori ei välttämättä tavoita.

Nääsvillellä on fysioterapeuttien tiimi (10 hlöä), muistitiimi (4 hlöä) sekä Virkeät Ikämiehet -hankkeessa työskentelevät laillistettu ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti. Tällä asiantuntijoiden joukolla toteutamme elintapaneuvontaa, jonka perustamme FINGER-toimintamalliin (1). Monipuolisesta tarjonnastamme löytyy sekä ryhmämuotoista toimintaa että yksilöllistä ohjausta.

FINGER-tietoiskut ikäihmisille

Kolmesta tietoiskusta koostuvan kokonaisuuden tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa aivoterveydestä ja sen edistämisestä elintavoilla. FINGER-tietoiskuissa käsitellään muistisairauksien riskitekijöitä ja ennaltaehkäisyn keinoja sekä aivoterveyttä ja muistia tukevia elintapoja käytännössä. Teemat ja käytännön vinkit liittyvät liikkumiseen, ravitsemukseen, aivojen monipuoliseen harjoittamiseen sekä unen merkitykseen.

Tietoiskujen otsikot ovat:
– Tiesitkö, voit ehkäistä muistisairauksia – harjoita muistia, haasta aivoja
– Liiku riittävästi, palkitse aivoja
– Ravitse aivoja.

Vuoden 2019 marraskuun puoliväliin mennessä olemme pitäneet 39 tietoiskua, joissa kannustusta elintapamuutoksiin on saanut noin 1000 ikäihmistä.

Miehet liikkeelle Virkeät Ikämiehet -kursseilla

Ikääntyville suunnatuissa liikuntaryhmissä miehet ovat usein vähemmistössä. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti ikämiesten ruuanlaittotaidoissa ja ravitsemuksen laadussa on parantamisen varaa. Olemme tarttuneet haasteeseen Nääsville ry:n ja Pirkanmaan Martat ry:n STEA-rahoitteisessa Virkeät Ikämiehet -hankkeessa (2018–2021), jossa tarjoamme ikääntyville miehille ravitsemus- ja liikuntakursseja. Hankkeen tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä, arjessa pärjäämistä ja elämänlaatua kiinnittämällä huomiota monipuolisiin ruokatottumuksiin ja riittävään liikuntaan.

Ikämiehiä kokkauspuuhissa

Kursseilla valmistetaan arkiruokaa, liikutaan monipuolisesti ja tutustutaan oman toimintakyvyn tukemiseen ravitsemuksen ja liikunnan keinoin. Miehiä kannustetaan tekemään omaan arkeen sopivia pieniä muutoksia. Myös digitaitoja harjoitellaan ja yhdessä kokeillaan, miten digisovelluksia voi hyödyntää oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Toiminnan alustavat tulokset ovat lupaavia, ja ennen ja jälkeen kurssia suoritetut mittaukset osoittavat parannuksia fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueilla. Miehet ovat lisänneet liikuntaa arkeensa, kiinnittäneet huomiota riittävään proteiinin saantiin sekä lisänneet ruokavalioonsa kasviksia. Keittiössä on uskaltauduttu kokeilemaan uusia raaka-aineita ja huomattu, että ”kyllä me miehet pystytään mihin vaan, kun vain ryhdytään”. Äijäporukka on tarjonnut miehille myös samanhenkistä seuraa.

Ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa kehitysvammaisille

Kuntokiemurat-kokeilussa saimme ymmärrystä kehitysvammaisille ihmisille räätälöidyn ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan tarpeesta. Kokeilun tavoitteena oli saavuttaa myönteisiä muutoksia liikuntatottumuksiin tarjoamalla mahdollisuus liikuntakokeiluille sekä jakamalla tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä aiheista.

Liikuntakokeilujen teemoiksi valittiin terveyskunnon osa-alueet: tasapaino, voima, kestävyys ja liikkuvuus. Kokeilut sisälsivät muun muassa tanssia, sauvakävelyä, kuntosaliharjoittelua sekä istumajoogaa. Lisäksi keskusteltiin hyvinvointiin liittyvistä teemoista, kuten terveysliikuntasuosituksista, ravitsemuksesta sekä unen ja levon merkityksestä hyvinvoinnille. Kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Harjoittelun tueksi ja siihen motivoimiseksi kehitettiin Kuntokiemura-lomake viikoittaisen terveysliikuntasuosituksen toteutumiseksi.

Tulosten perusteella kehitysvammaisten ihmisten ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta on hyvä keino innostaa ja motivoida kohderyhmää liikkumaan terveytensä kannalta enemmän. Osallistujat olivat innostuneita kokeilemaan eri liikuntamuotoja sekä aktiivisia keskustelemaan kurssin aiheista. Toimintakykytesteissä oli nähtävissä positiivista muutosta alku- ja loppumittausten välillä.

Sauvakävelijöitä jumppaamassa järven rannalla

Yksilöllistä neuvontaa ikäihmisille

Nääsville tarjoaa liikunta- ja muistineuvontaa ilman ajanvarausta hyvinvointikeskuksissa ja palvelukeskuksissa. Fysioterapeutti tai muistiohjaaja on tavattavissa sovituissa paikoissa kerran kuukaudessa muutaman tunnin ajan. Aloitimme liikuntaneuvonnan syksyllä 2018, ja vuoden aikana neuvonta on tavoittanut yli 300 ikääntynyttä.

Muistineuvonnan aloitimme puolestaan syyskuussa 2019. Vuoden 2019 marraskuun puoliväliin mennessä olemme tavoittaneet jo viitisenkymmentä neuvonnan tarpeessa olevaa asiakasta.

Kirjoittajat:
Anu Havas, kehittämispäällikkö & Irina Kukkamäki, projektityöntekijä & Ansku Mansikka, fysioterapeuttien tiimivastaava & Johanna Sarvala, muistitiimin vastaava & Ninni Viitamäki, fysioterapeutti & Heli Virtanen, projektivastaava, Nääsville ry

Kuvat:
Kuva 1. Virkeät Ikämiehet kokkauspuuhissa (Heli Virtanen).
Kuva 2. Kuntokiemurakurssin tunnelmia (Ansku Mansikka).

Lisätietoa toiminnasta:
naasville.fi

Lähteet:
1. Kivipelto M, Ngandu T, Kulmala J. FINGER-toimintamalli ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintojen tukemiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2018.

Terveysliikuntauutiset-teemalehti

Joulukuussa 2019 ilmestyvän Terveysliikuntauutiset-teemalehden aiheena on elintapaohjaus järjestökentässä. Lehti on suunnattu erityisesti SOSTEn jäsenjärjestöille elintapaohjauksen edistämiseksi. Kirjoittajina toimii sekä järjestöjen että sairaanhoitopiirien ja UKK-instituutin toimijoita.

Terveysliikuntauutiset-teemalehti julkaistaan painettuna ja sähköisenä. Aiemmat numerot ovat luettavissa UKK-instituutin verkkosivuilla: ukkinstituutti.fi/terveysliikuntauutiset/teemanumerot. Lisäksi lehden artikkeleita julkaistaan ennakkoon UKK-instituutin Terveysliikunta NYT -verkkolehdessä tiistaisin ja torstaisin.

12.11. Minna Aittasalo, UKK-instituutti: Kuulumisia järjestöjen elintapapilotista
14.11. Annika Taulaniemi, UKK-instituutti: Ajatuksia ja kokemuksia järjestöyhteistyöstä
19.11. Juha Vuorijärvi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: VESOTE-hanke päättyi, elintapaohjauksen kehittäminen jatkuu
21.11. Linda Dalbom, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: VESOTE-materiaaleilla yhtenäistä elintaohjausta
21.11. Teemu Ripatti, Etelä-Savon Liikunta ry: Vaikuttavaa elintapaohjausta verkostomaisesti
26.11. Sari Koski & Kati Hannukainen, Diabetesliitto: Elintapaohjaus onnistuu hyvin myös verkossa
26.11. Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti: Ikäihmisten liikuntaneuvonta – tukea ryhmästä
28.11. Pauliina Tamminen, Luustoliitto: Kuntoutumiskurssi on sijoitus tulevaisuuteen
28.11. Henni Hietala & Marjukka Somiska, PHT ry: Pysyvään terveyskäyttäytymisen muutokseen uudella toimintamallilla
3.12. Susanna Lehtimäki & Johanna Toivola & Terhi Saari-Hannibal, Satakunnan Sydänpiiri: Verkkopuntarilla tukea pysyviin elintapamuutoksiin
3.12. Tommi Yläkangas, SoveLi ry: Sote-järjestöt liikuntaa edistämässä
5.12. Erja Brusila, Suomen Syöpäyhdistys: Elintapaohjausta nuorille Hyvä Päivä -ryhmämallilla
10.12. Tinja Saarela, Reumaliitto: Lupaisitko jotain uudeksi vuodeksi?
10.12. Minttu Koivumäki, ESLU ry: Hyvinvointivalmennus tukee kansanterveysjärjestöjen tavoitteita
12.12. Anu Elo: Kuntoutuskoulu luottaa liikunnan perusasioihin

 

 

 
13.12.2019
 

Yhteydenotto

puh. 03 282 9111 (vaihde)

info(a)ukkinstituutti.fi

 

 

Käyntiosoite

Kaupinpuistonkatu 1

33500 Tampere

 

 

Aukioloajat

Avoinna arkisin klo 8—16

(sopimuksesta myös muina aikoina)

© UKK-instituutti
Kaikki oikeudet pidätetään.