Uutinen

Lihavuuden lisääntyminen pysähtynyt Amerikassa

25.2.2010 15.17

Tutkimusreferaatti

Amerikkalaisten aikuisten lihavuus yleistyi 1970-luvulta vuosituhannen vaihteeseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana (1999-2008) ylipainoisten naisten määrä ei enää ole lisääntynyt. Miehillä lihavuuden yleistyminen on pysähtynyt vuoden 2003 jälkeen.

                   
Tausta ja tutkimusongelma:
Amerikkalaisten aikuisten lihavuus on yleistynyt 1970-luvulta vuosituhannen vaihteeseen.
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko amerikkalaisten aikuisten ylipainon yleistyminen jatkunut vuoden 1999 jälkeen.

Menetelmät:
Vuosina 2007-2008 pituus ja paino mitattiin yli 5 500:lta 20 vuotta täyttäneeltä amerikkalaiselta osana National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) -tutkimusta. Kyseessä oli kansallisesti edustava otos amerikkalaisesta väestöstä. Vuosien 2007 ja 2008 tuloksia verrattiin aikaisempien vuosien tuloksiin.

Päätulokset:
Vuosina 2007-2008 amerikkalaisista miehistä 32 % oli lihavia (BMI>30) ja naisista 35 %.  Ylipainoisia tai lihavia (BMI>25) oli yhteensä 72 % miehistä ja 64 % naisista.  Lihavuuden yleisyys vaihteli suuresti iän, rodun ja etnisen taustan mukaan.
Naisten lihavuuden esiintyminen on pysynyt samana vuosina 1999-2008. Miesten lihavuus yleistyi aluksi, mutta vuoden 2003 jälkeen myöskään miesten lihavuuden yleisyydessä ei ole tapahtunut muutoksia.

Johtopäätökset:
Lihavuuden yleistyminen amerikkalaisilla aikuisilla näyttäisi ainakin toistaiseksi pysähtyneen. Selkeintä lihomisen pysähtyminen oli naisilla, mutta aivan viime vuosina myös miehillä havaittiin vastaavaa. Edelleen kuitenkin noin 2/3 amerikkalaisista aikuisista on vähintään ylipainoisia ja noin 1/3 lihavia.
Suomessa ylipainoisten osuus on kasvanut pitkällä aikavälillä. Vuonna 2008 56 % miehistä ja 44 % naisista oli ylipainoisia (BMI>25). Tulokset amerikkalaisten lihavuuden yleistymisen pysähtymisestä antavat kuitenkin toivoa myös muille lihavuuden yleistymisen kanssa kamppaileville maille.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi:
Tutkimus toteutettiin osana arvostettua NHANES-tutkimusta ja tutkimuksen tuloksia voidaan verrata hyvin aikaisempiin vastaaviin otoksiin. Alkuperäisestä otoksesta (8 082 henkilöä) 70,6 % osallistui sekä haastatteluun että mittauksiin.

Referoitu tutkimus:

Flegal KM, Carrol MD, Ogden CL, Curtin LR. Prevalence and trends in obesity among US adults, 1999-2008. JAMA 2010;303(3): (doi:10.1001/jama.2009.2014)

Tutkimuslaitos:
National Center for Health Statistics, Center for Disease Control and Prevention, Hyattsville, Maryland.


Asiasanat:
aikuiset, lihavuus, ylipaino, amerikkalaiset

Lyhennelmän laatija:
Tommi Vasankari, LT, johtaja, UKK-instituutti

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020