Uutinen

Urheiluvammoja voi ehkäistä harjoitteluohjelmilla

18.12.2013 14.00

Keskeinen sisältö
Esiteltävässä katsauksessa selvitettiin aiemmin julkaistujen tutkimusten perusteella, voidaanko erilaisilla harjoitusinterventioilla vähentää urheilussa sattuvia äkillisiä vammoja ja rasitusvammoja. Meta-analyysin mukaan voimaharjoittelu oli tehokkain tapa vähentää urheiluvammojen riskiä. Riski pieneni myös asentotuntoharjoittelulla sekä monisisältöisellä harjoittelulla. Venyttelyharjoittelulla sen sijaan ei ollut vaikutusta urheiluvammojen riskiin.

Tutkimusasetelma
Meta-analyysi satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista.

Tausta
Urheiluvammojen ehkäisyinterventioista on tehty aikaisemmin useita katsauksia ja meta-analyysejä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu erikseen (stratified analyses) erilaisten harjoitusinterventioiden vaikutusta äkillisten vammojen ja rasitusvammojen riskiin.

Tutkimusongelma
Tavoitteena oli selvittää, voidaanko harjoitusinterventioilla vähentää urheiluvammoja. Lisäksi tavoitteena oli selvittää erikseen voima-, venyttely- ja asentotuntointerventioiden sekä monisisältöisten interventioiden vaikuttavuutta urheiluvammojen ehkäisyssä.

Menetelmät
Kirjallisuushaku tehtiin tieteellisistä tietokannoista (PubMed, EMBASE, Web of Science ja SPORTDiscus). Katsaukseen otettiin mukaan lokakuuhun 2012 mennessä ilmestyneet satunnaistetut kontrolloidut harjoitteluinterventiotutkimukset, jotka täyttivät seuraavat kriteerit:
1) primaaritason preventiotutkimus
2) koehenkilöt terveitä tutkimukseen liittyessään (kykeneviä täysipainoiseen urheilemiseen)
3) tutkimuksen kohteena urheilu- ja liikuntavammat
4) asianmukaiset interventio- ja kontrolliryhmät
5) ihmistutkimus
6) julkaisukieli englanti
7) vertaisarvioitu julkaisu.

Katsauksesta jätettiin pois tutkimukset, joissa käytettiin harjoittelun sijaan/rinnalla muita menetelmiä, kuten teippaus tai pohjalliset, sekä tutkimukset, joiden kohdejoukon urheilulaji oli pyöräily, moottoriurheilu, hiihto/alppilajit, tai hevosurheilu (lajin liikkuminen tapahtui kulkuvälineillä/-neuvolla).

Päätulokset
Meta-analyysiin hyväksyttiin 25 tutkimusta. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 26 610 ja urheiluvammoja 3464. Kolmessatoista tutkimuksessa oli mukana vain aikuisia ja 11 tutkimuksessa vain nuoria urheilijoita, yhdessä tutkimuksessa mukana oli sekä aikuisia että nuoria. Tutkimusten kohderyhminä oli jalkapalloilijoita, koripalloilijoita, käsipalloilijoita, salibandyn pelaajia, varusmiehiä, opiskelijoita ja kuntourheilijoita. 12 tutkimuksessa käytettiin monisisältöistä harjoittelua, joka koostui mm. voima-, hyppely-, tasapaino- ja tekniikkaharjoittelusta. Kuudessa tutkimuksessa interventio sisälsi asentotuntoharjoittelua mm. tasapainoilua pehmeällä alustalla tai tasapainolaudalla. Neljässä tutkimuksessa käytettiin voimaharjoittelua, johon kuului toiminnallista lihaskuntoharjoittelua tai eksentristä voimaharjoittelua. Venyttelyohjelmia käytettiin kolmessa tutkimuksessa, ja ne sisälsivät ennen harjoittelua suoritettavia staattisia venytyksiä alaraajojen lihasryhmille.

Meta-analyysin mukaan harjoitteluinterventioilla urheiluvammojen riski pieneni 36,8 %, vaikkakin yksittäisten tutkimusten tulokset eivät olleet yhteneväisiä. Ikäryhmittäin tehdyssä analyysissä harjoitusinterventiot vähensivät vammariskiä sekä nuorilla että aikuisilla. Niin äkillisten vammojen kuin rasitusvammojenkin riski pieneni harjoitteluohjelmien avulla.
Voimaharjoittelu oli tämän tutkimuksen mukaan tehokkain tapa vähentää urheiluvammojen riskiä. Vammojen riski pieneni myös asentotuntoharjoittelulla ja monisisältöisellä harjoittelulla. Venyttelyharjoittelulla ei ollut vaikutusta urheiluvammojen riskiin.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi

Tutkimus oli menetelmällisesti hyvin toteutettu ja selkeästi kirjoitettu.

Johtopäätökset ja tulosten soveltaminen käytäntöön
Urheiluvammojen riskiä on mahdollista pienentää harjoitusohjelmilla. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tiettyyn harjoittelumuotoon, kuten voima-, asentotunto- ja venyttelyharjoitteluun, keskittyneitä tutkimuksia on vielä julkaistu varsin vähän. Monisisältöistä harjoittelua harjoitusinterventionaan käyttäneitä tutkimuksia on julkaistu tähän mennessä eniten. Lisätutkimusta urheiluvammojen ehkäisystä tarvitaan.
Vammojen ehkäisyyn tähtäävä harjoittelu tulisi kuulua rutiininomaisesti viikoittaiseen harjoitteluun ympärivuotisesti, etenkin lajeissa, joissa vammoja esiintyy paljon. Vammojen ehkäisyyn liittyvää tutkittua tietoa tulisi jalkauttaa systemaattisesti etenkin liikunnan ja urheilun parissa toimiville valmentajille, liikunnanohjaajille, liikunnanopettajille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Referoitu tutkimus
Lauersen JB, Bertelsen DM, Andersen LB. The effectiveness of exercise interventions to prevent sports injuries: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Br J Sports Med, published Online First: 07.10.2013, doi: 10.1136/bjsports-2013-092538.
Artikkelin Online-supplement osoitteessa http://bjsm.bmj.com/content/early/2013/10/07/bjsports-2013-092538/suppl/DC1

Lyhennelmän laatija
Kati Pasanen, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, filosofian tohtori, UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.11.2014