Uutinen

Ulkoilumahdollisuuksien lisääminen edistää väestön liikkumista kustannustehokkaasti

26.2.2015 13.00

Liikkumisen edistämishankkeiden tiedetään monien tutkimusten mukaan ehkäisevän sairauksia yksilötasolla. Yhteisötasoisten liikkumisen edistämishankkeiden kustannusvaikuttavuus on ollut epäselvää, koska tutkimukset ovat useimmiten koskeneet yksilöihin kohdistuneita toimia.

Esiteltävän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, miten kustannusvaikuttavia ne tutkimukset olivat, joilla pyrittiin lisäämään väestön liikkumista. Tulosten on tarkoitus auttaa päättäjiä tekemään valintoja rahoitettavista hankkeista kuntatasolla. Tutkimus tuo vastauksia kysymykseen, millaisilla yhteisöön kohdistuvilla liikkumisen edistämisen toimilla saadaan rahoille eniten vastinetta.

Menetelmät
Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin väestötasoiset tutkimukset, joissa tavoiteltiin muutoksia rakennetussa ympäristössä, kouluissa tai työpaikoilla. Alkuperäisten tutkimusten lukumäärä oli 2058, mutta vain 14 tutkimusta hyväksyttiin lopulliseen kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Syy suureen hylkäysprosenttiin oli tutkimusten puutteellinen raportointi ja laatu. Vain ne tutkimukset, joissa kustannukset oli riittävän selkeästi huomioitu ja liikkumisen muutokset olivat tiedossa, hyväksyttiin mukaan.

Tulokset
Kustannusvaikuttavin tapa edistää väestön liikkumista on ulkoilumahdollisuuksien lisääminen rakennettua ympäristöä muuttamalla. Kustannustehokkain tapa lisätä koko väestön liikkumista on ottaa jo osittain päällystetyt tiet kevyen liikenteen väyliksi, jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kouluissa toteutetut, erityisesti koulumatkoihin liittyvät liikkumista edistävät toimet olivat myös hyvin kustannusvaikuttavia ja niiden vaikutus lapsiin ulottui myös koulun ulkopuoliseen aikaan. Myös askelmittareiden käyttö osana väestön terveyskampanjaa oli kustannusvaikuttavaa, mutta niitä käyttämällä saatu hyöty ei ollut yhtä pitkäkestoinen kuin kouluissa toteutetuissa hankkeissa.

Tulosten tulkinta
Päättäjien kannalta mielenkiintoinen tieto on, että he voivat vaikuttaa samanaikaisesti kahteen asiaan: väestön liikkumiseen ja ympäristön ilmanlaatuun. Jos kunnassa on tarjolla ulkoilureittejä, joita pitkin asukkaat pääsevät töihin ja vapaa-ajan rientoihin ilman autoa ja voivat elää terveempänä, rahaa säästyy. Kunnan päättäjille jää tästä johtuen mahdollisuuksia tukea myös muita kuntalaisten tarvitsemia palveluja ja kuntatalous säilyy tasapainossa.

Lähde
Laine J, Kuvaja-Köllner V, Pietilä E, Koivuneva M, Valtonen H, Kankaanpää E. Cost-effectiveness of population-level physical activity intervention: a systematic review. American Journal of Health Promotion 2014;29:2:71-80.

Kirjoittaja:
Riitta Luoto, tutkimusjohtaja, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri, UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020