Uutinen

Raskausajan sokeritasapainohäiriö riski äidille ja tyttärelle

9.9.2010 10.50

Keskeinen sisältö
Mitä lihavampi äiti on ennen raskautta, sitä suurempi on hänen murrosikäisen tyttärensä painoindeksi. Jos äidillä on raskauden aikana sokeritasapainon häiriöitä, ongelmat jatkuvat heillä itsellään ja heidän murrosikäisillä tyttärillään. Erityisesti vyötärölihavuuden riski on tyttärillä selvästi suurentunut.

Tausta
Vanhempien lihavuuden ja suuren syntymäpainon tiedetään lisäävän lasten lihavuuden riskiä, mutta äidin raskaudenajan sokeriaineenvaihdunnan merkityksestä lasten lihavuuden kehittymiselle on julkaistu ristiriitaista tietoa. Äiti-tytär-pareja koskevia tutkimuksia on aiemmin julkaistu mm. Suomesta.

Tutkimusasetelma
Tapaus-verrokki-tutkimus

Tutkimusongelma(t)
Tutkimus selvitti, mikä merkitys äidin raskaudenaikaisen sokeritasapainon (glukoosi-intoleranssin) häiriöllä on äidin ja tyttären metabolisen oireyhtymän, sydän- ja verisuonitautiriskin ja tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen.

Menetelmät
Vuosina 1989-1991 synnyttäneistä naisista poimittiin 210 sellaista, joilla oli ollut raskausajan sokeritasapainon häiriöitä sokerirasitusten perusteella. Kontrolleiksi valittiin 468 naista väestötiedoista. Raskausajan sokeriongelmista kärsineistä 90 ja kontrolliryhmään kuuluneista 99 vastasi kyselyyn 15 vuotta synnytyksen jälkeen, ja äiti-tytärparit kutsuttiin mittauksiin (antropometriset mittaukset, sokeritasapaino, kolesteroli). Tyttäret otettiin mukaan tutkimukseen, jos kuukautiset olivat alkaneet.

Päätulokset
Tyypin 2 diabetes todettiin joka kolmannella niistä äideistä, joilla oli ollut raskaudenajan sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Kontrolliryhmässä tyypin 2 diabetes oli kolmella prosentilla.
Tapauksista 15 prosentilla ja kontrolleista 10 prosentilla oli heikentynyt glukoosinsieto 15 vuotta raskauden jälkeen. Mitä vakavampi sokeritasapainon häiriö raskauden aikana oli, sitä suuremmalla todennäköisyydellä äidillä oli heikentynyt glukoosinsieto 15 vuoden seurannassa.

Tapausten tyttärillä oli korkeampi insuliiniresistenssi ja suurempi vyötärönympärys erityisesti, jos äideilläkin oli kehittynyt myöhempi sokeritasapainon häiriö. Äidin lihavuus oli tärkeämpi tyttärien painoindeksin ja rasvaprosentin ennustaja kuin äidin raskaudenaikainen sokeritasapainon häiriö. Yli puolella (55 %) tapauksista ja 87 prosentilla kontrolleista ei ollut sokeritasapainon ongelmia 15 vuoden päästä raskaudesta. Tässä joukossa raskaudenaikaiset sokeritasapainon häiriöt olivat lievempiä, raskautta edeltävä ylipaino ja raskauden jälkeinen painokertymä vähäisempi ja liikunta-aktiivisuus suurempaa.

Johtopäätökset
Raskaudenaikaiset sokeritasapainon häiriöt lisäävät aikuistyypin diabeteksen riskiä kahdella sukupolvella: äidillä ja heidän murrosikäisillä tyttärillään. Osittain kyse on perinnöllisten tekijöiden merkityksestä, mutta elintavoilla on myös tärkeä rooli. Lihavuuden ehkäisyssä tärkeää onkin raskaudenaikaisten sokeritasapaino-ongelmien kontrollointi äitien liikuntaa lisäämällä ja suositukset ylittävää painonnousua rajoittamalla.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Tutkimukseen osallistuneet naiset olivat hiukan vanhempia kuin ei-osallistuneet, mikä on saattanut lisätä ongelmaisten määrää. Lisäksi kontrolleista osallistui vain neljäsosa, minkä vuoksi hekin voivat olla valikoitunut joukko. Geneettisten ja perimästä riippumattomien tekijöiden sekä perheen yhteisten elintapojen osuutta ei voitu arvioida, joten moni lihavuuteen vaikuttanut taustatekijä jäi vielä epäselväksi. Siitä huolimatta raskaudenaikaisten tietojen kartoittaminen oli tarpeen, koska pitkittäistutkimuksia ei ole juuri tehty ja kato on niissä aina suuri.

Tulosten soveltaminen käytäntöön
Tutkimustuloksilla on laaja sovellutusalue lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyssä, jonka tulisi alkaa mahdollisuuksien mukaan jo raskauden aikana.

Refereoitu tutkimus
Otsikko: Following in mother's footsteps? Mother-daughter risks for insulin resistance and cardiovascular disease 15 years after gestational diabetes.
Tekijät: Egeland G M & Meltzer S J
Lähde: Diabetic Medicine 2010;27:257-65.

Tutkimuslaitos: McGill University, Canada

Avainsanat
raskausdiabetes, lihavuus, lapset

Lyhennelmän laatija
Riitta Luoto, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020