Uutinen

Liiallinen istuminen haitallista liikuntaharrastuksesta huolimatta

28.2.2012 8.50

Keskeinen sisältö
Tutkimuksessa selvitettiin liikkumattomuuden ja liikuntaharrastuksen yhteisvaikutuksia kuolleisuuteen. Tulosten mukaan liikkumattomuus oli yhteydessä kuolleisuuteen riippumatta iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, liikuntatottumuksista ja muista elintavoista. Henkilöillä, jotka katsoivat tv:tä vähintään 7 tuntia päivässä ja liikkuivat ainakin 7 tuntia viikossa, oli 1,47 kertaa suurempi kokonaiskuolleisuuden riski ja kaksi kertaa suurempi sydänkuolleisuuden riski kuin alle tunnin tv:tä päivässä katsovilla.
Tutkijat kehottavatkin ihmisiä vähentämään istumista ja muuta liikkumattomana vietettyä aikaa ja liikkumaan terveysliikunnan suositusten mukaisesti

Tausta ja tutkimusongelma
Liikkumattomuus leimaa nykyaikaista elämäntapaa. Liiallisen istumisen ja liikuntaharrastuksen yhteisvaikutuksia kuolleisuuteen ei ole kuitenkaan tutkittu riittävästi. Yhdysvaltalaiset tutkijat esittivät hypoteesin, että istuminen ja tv:n katselu ovat yhteydessä kokonaiskuolleisuuteen ja että tämä yhteys säilyy, vaikka henkilö harrastaisikin suositusten mukaisesti reipasta liikuntaa.

Menetelmät
Tutkijat selvittävät liikkumattomuuden ja kuolleisuuden yhteyttä ns. NIH-AARP Diet and Health -tutkimuksessa, johon otettiin mukaan yli 240 000 perustervettä 50-71-vuotiasta henkilöä. Tutkimus suoritettiin vuosina 1995-1996 ja seuranta-aika oli vähintään 8,5 vuotta. Liikkumattomuutta arvioitiin kahdella kysymyksellä: kuinka paljon aikaa käytettiin keskimäärin vuorokaudessa tv:n katseluun ja kuinka paljon istumiseen. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin reippaan liikunnan määrää, elintapoja, ruokatottumuksia ja koulutusta.

Päätulokset
Liikkumattomuus oli yhteydessä kuolleisuuteen, vaikka otettiin huomioon ikä, sukupuoli, koulutus, tupakointi, ruokatottumukset ja liikuntatottumukset. Vähintään 7 tuntia päivässä tv:tä katsovilla henkilöillä oli 1,61 kertaa suurempi kokonaiskuolleisuuden riski, 1,86 kertaa suurempi sydänkuolleisuuden riski ja 1,22 kertaa suurempi syöpäkuolleisuuden riski kuin enintään tunnin tv:tä katsovilla.

Myös muu runsas päivittäinen istuminen lisäsi kuoleman vaaraa. Henkilöillä, jotka katsoivat tv:tä vähintään 7 tuntia päivässä ja liikkuivat reippaasti ainakin 7 tuntia viikossa, oli 1,47 kertaa suurempi kokonaiskuolleisuuden riski ja kaksi kertaa suurempi sydänkuolleisuuden riski kuin alle tunnin tv:tä päivässä katsovilla.

Johtopäätökset ja soveltaminen käytäntöön
Tutkimuksen mukaan runsas istuminen ja tv:n katselu ovat yhteydessä kohonneeseen kuoleman vaaraan. Tämä yhteys heikentyy, mutta ei häviä, kun otetaan huomioon reippaan liikunnan määrä. Tutkijat kehottavatkin vähentämään istumista ja muuta liikkumattomana vietettyä aikaa ja liikkumaan terveysliikunnan suositusten mukaisesti.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Tutkimuksen aineistona on laaja yhdysvaltalainen kyselytutkimus, jota seurasi pitkä seuranta. Suurella aineistolla ja pitkällä seuranta-ajalla saavutettiin tutkimuksissa riittävä tilastollinen voima. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että istuminen, tv:n katselu ja fyysinen aktiivisuus arvioitiin kyselyllä eikä objektiivisilla menetelmillä ja että kuolleisuuden syiden tilastointiin liittyy aina tiettyä epätarkkuutta. Näistä rajoitteista huolimatta tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina, koska tutkittavien määrä oli suuri ja seuranta pitkäaikainen.

Referoitu tutkimus
Matthews CE, George SM, Moore SC, Bowles HR, Blair A, Park Y, Troiano RP, Hollenbeck A, Schatzkin A. Amount of time spent in sedentary behaviours and cause-specific mortality in US adults. American Journal of Clinical Nutrition 2012;95:437-445.

Tutkimuslaitos
Nutritional Epidemiology Branch & Occupational Epidemiology Branch, Division of Cancer Epidemiology and genetics; Risk Factor Monitoring and Methods Branch, Division of Cancer Control and Population Sciences, National Cancer Institute.

Avainsanat
fyysinen aktiivisuus, istuminen, kuolleisuus, tv:n katselu

Lyhennelmän laatija
Tommi Vasankari, johtaja, tutkimusprofessori, LT, UKK-instituutti

 

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.11.2014