Uutinen

Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus

13.9.2012 8.59

Kattava käsikirja naisten ja tyttöjen urheiluvalmennuksesta on juuri ilmestynyt. Kirjan kirjoittajina on 60 urheiluvalmennuksen asiantuntijaa, joiden joukosta löytyy myös UKK-instituutin asiantuntijoita.

Tausta
Tyttöjen ja poikien liikunnallinen kehitys kulkee rintarinnan murrosikään asti. Murrosiän alkaessa tilanne muuttuu, mutta suomenkielistä valmennuskirjallisuutta näistä sukupuolten välisistä eroista on varsin vähän tarjolla. Suomalaisen valmennusopin teokset pohjautuvat vahvasti poikien ja miesten harjoittelun ohjelmointiin. Näilläkin opeilla on moni tyttö kehittynyt lajissaan pitkälle. Sukupuolten väliset biologiset erot olisi kuitenkin syytä ottaa tarkemmin huomioon harjoittelussa.

Tavoitteet
Kirjan tarkoituksena on kuvata naisten urheilun tilaa kansallisesti ja kansainvälisesti, urheilulahjakkuuden tunnistamista, lapsen ja nuoren valmennusta, harjoittelua ja ravintoa.

Kenelle kirja on tarkoitettu
Kirja on tarkoitettu urheilun parissa toimiville valmentajille, liikunnanopettajille, liikunnanopiskelijoille, liikunnanohjaajille, liikunta- ja urheilulääkäreille, fysioterapeuteille, testaajille, ravintovalmentajille, urheiluhierojille, päiväkotien opettajille ja liikunnallisten lasten vanhemmille.

Kirjan sisällöistä
Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus on erittäin kattava käsikirja kaikille tyttöjen ja naisten urheilussa ja liikuntaharrastuksissa mukana oleville. Kirjassa on mukana sekä tutkittua että kokemusperäistä tietoa urheiluvalmennuksesta. Kirjassa tarkastellaan naisten ja tyttöjen urheilua fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista käsin.
Teoksessa käsitellään mm. naisten ja miesten suoristuskykyeroja, tyttölahjakkuuksien tunnistamista urheilussa sekä tytön ja naisen fyysisen kapasiteetin harjoittamista (taito ja tekniikka, voima ja lihasmassa, nopeus, nopeuskestävyys, liikkuvuus). Keskeisiä asioita ovat myös ravitsemus harjoittelun osana, palautuminen ja ylikuormitus. Lisäksi naisurheilijan terveydenhuoltoa käsitellään laajasti, mm. Pekka Kannus kirjoittaa urheiluvammoista ja Kati Pasanen niiden ehkäisystä. Muita aiheita ovat urheilijan ja valmentajan välinen ihmissuhde, psyykkiset ominaisuudet valmentautumisessa sekä eettisyys naisurheilussa. Erityiskysymyksissä käsitellään esim. vammaishuippu-urheilua sekä urheilijoiden ura- ja opintosuunnittelua.

Kirjan tiedot
Mero A, toim. Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus. Lahti: VK-Kustannus, 2012.

Kirjauutisen laatija
Kati Pasanen, FT, kehittämispäällikkö, tutkija, Tampereen Urheilulääkäriasema

 

 

 
Edellinen muokkaus: 05.05.2020