Uutinen

Liiallinen istuminen on yhteydessä metaboliseen oireyhtymään

15.1.2013 13.28

Keskeinen sisältö
Esiteltävässä meta-analyysissa selvitettiin istumisen yhteyttä metaboliseen oireyhtymän kymmenessä poikkileikkaustutkimuksessa. Tutkimuksiin osallistui yli 21 000 aikuista, ja niissä kuvattiin metabolisen oireyhtymän yleisyyttä eniten ja vähiten istuvien välillä. Vähiten istuviin verrattuna eniten istuvilla metabolisen oireyhtymän riski oli 73 % suurempi. Tämän vuoksi terveydenhuollossa on syytä kannustaa asiakkaita vähentämään tv:n ja tietokoneen ääressä istumista.


Tausta

Metaboliseen oireyhtymään liittyy vähintään kolme seuraavista oireista: vyötärölihavuus, kohonnut verenpaine, kohonneet veren triglyseridit, madaltunut HDL-kolesteroli ja kohonnut paastoglukoosi. Arviolta neljänneksellä eurooppalaisista ja pohjoisamerikkalaisista aikuisista on metabolinen oireyhtymä. Oireyhtymä lisää mm. tyypin 2 diabeteksen ja valtimosairauksien riskiä. Istumisen ja liikkumattoman elämäntyylin vaikutus terveyteen on kiinnostanut tutkijoita enenevässä määrin viime vuosina. Runsas istuminen on yhdistetty useisiin elintapasairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, syöpään ja valtimosairauksiin. Istuminen on itsenäinen, liikkumisen määrästä riippumaton riskitekijä. Istumisen ja metabolisen oireyhtymän yhteydestä on 2000-luvulla tehty useita tutkimuksia, joiden tuloksista on nyt tehty yhteenveto.

Menetelmät
Kirjallisuushaussa löydettiin yli 4000 tutkimusta, joista analyysiin hyväksyttiin 10 sisäänottokriteerit täyttävää poikkileikkaustutkimusta.. Tutkimuksissa on tarkasteltu istumisen määrää ja metabolista oireyhtymää 18 vuotta täyttäneillä miehillä ja naisilla, ja niihin osallistui yhteensä 21 393 henkilöä. Eri tutkimuksissa istumisen määrä oli arvioitu tv:n katseluaikana, ruutuaikana (tv, elokuva ja tietokone) ja istumisaikana sekä kiihtyvyysmittarilla. Meta-analyysissa verrattiin metabolisen oireyhtymän yleisyyttä eniten ja vähiten istuvien välillä.

Päätulokset
Paljon istuvilla henkilöillä esiintyi suuremmalla todennäköisyydellä metabolinen oireyhtymä kuin vähemmän istuvilla. Vähiten istuviin verrattuna eniten istuvilla riski oli 73 % suurempi. Tulokset olivat yhdenmukaisia jokaisessa kymmenessä tutkimuksessa. Riski oli suurentunut, vaikka harrastaisi reipasta liikuntaa.

Tulosten soveltaminen käytäntöön
Runsasta yhtäjaksoista istumista on tärkeä välttää metabolisen oireyhtymän ehkäisemiseksi.. Terveydenhuollossa asiakasta on syytä kannustaa viettämään vähemmän aikaa tv:n ja tietokoneen ääressä.

Tutkimuksen toteuttamisen arviointi
Meta-analyysia pidetään yhtenä laadukkaimmista ja todistusarvoltaan vahvimmista tutkimusmenetelmistä. Tutkimusten tulosten yhdistäminen meta-analyysin avulla suurentaa aineistokokoa ja vahvistaa yksittäisten tutkimusten todistusarvoa. Tässä meta-analyysissa aineisto oli suuri ja tutkimusten tulokset yhdenmukaisia. Puolet meta-analyysiin valituista tutkimuksista (5 kpl) oli määritetty vähintään kohtuullisen laadukkaiksi tutkimuksiksi. Toisaalta meta-analyysiin valitut tutkimukset olivat poikkileikkaustutkimuksia, joiden perusteella syy-seuraussuhteita ei voi määrittää toisin kuin esim. pitkittäis- tai interventiontutkimuksisa. Kymmenestä tutkimuksesta kahdeksassa otettiin huomioon vapaa-ajan liikunnan määrä sekoittavana tekijänä, mutta kahdessa vakiointia ei ollut tehty. Yksi heikkous on se, että valittuihin tutkimuksiin osallistuneet ilmoittivat itse istumisen määrän, mikä usein merkitsee sitä, että istumisen määrä aliarvioidaan. Toisaalta liikkumattomuuden mahdollinen aliarvionti todennäköisesti ainoastaan heikentää havaittua yhteyttä, minkä näin ollen voi olettaa todellisuudessa olevan vielä vahvempi.

Referoitu tutkimus:
Association of sedentary behaviour with metabolic syndrome: a meta-analysis.
Edwardson CL, Gorely T, Davies MJ, Gray LJ, Khunti K, Wilmot EG, Yates T, Biddle SJ.
PLoS One. 2012;7(4):e34916. doi: 10.1371/journal.pone.0034916. Epub 2012 Apr 13.

Tutkimuslaitokset
Diabetes Research Department, University Hospitals of Leicester
School of Sport, Exercise & Health Sciences, Loughborough University, Loughborough
Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester
Department of Health Sciences, University of Leicester, Iso-Britannia

Lyhennelmän laatija: Jatta Puhkala; terveystiet. maist., ravitsemusterapeutti, UKK-instituutti

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 03.11.2014