Äitiysneuvoloiden elintapaneuvonta on vaikuttavaa

Äitiysneuvoloiden elintapaneuvonta vaikuttaa suotuisasti odottavien äitien ruokailu- ja liikuntatottumuksiin

Tampere 7.11.2012

Äitiysneuvoloiden tehostettu liikuntaneuvonta kannusti tavanomaista neuvontaa paremmin odottavia äitejä säilyttämään raskautta edeltävät liikuntatottumuksensa seitsemännelle raskauskuukaudelle saakka. Tehostetun ravitsemusneuvonnan vaikutukset terveelliseen ruokavalioon siirtymisessä näkyivät erityisesti raskauden loppuvaiheessa.

Tiedot tehostetun elintapaohjauksen vaikuttavuudesta perustuvat UKK-instituutin 14 pirkanmaalaisessa äitiysneuvolassa toteuttamaan tutkimukseen. Neuvolat arvottiin tutkimus- ja vertailuneuvoloihin.

Tutkimusneuvoloissa äitien käynteihin sisältyi tehostettua liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, vertailuneuvoloissa neuvolakäynnit jatkuivat entiseen tapaan. Tutkimuksessa kerättiin tiedot yhteensä 400 raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvalta äidiltä.

Tutkimusneuvoloissa tehostettua liikuntaneuvontaa sisältyi viidelle rutiinikäynnille, joiden aikana äidit laativat itselleen liikuntasuunnitelman terveydenhoitajan ohjauksessa. Lisäksi äideille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kerran kuussa fysioterapeutin ohjaamaan liikuntatapaamiseen.

Tutkimusneuvoloissa äitien viikoittaiset liikuntakerrat sekä liikuntasuositusten täyttyminen säilyivät raskautta edeltäneellä tasolla paremmin kuin vertailuryhmässä seitsemännelle raskauskuukaudelle saakka.

Liikuntaneuvonta oli turvallista ja terveydenhoitajat arvioivat sen toteuttamiskelpoiseksi. Tosin ohjattuihin liikuntatapaamisiin osallistui vain noin kolmannes äideistä.

Tehostettua ruokavalio-ohjausta tutkimusryhmän äidit saivat neljällä neuvolakäynnillä. Käytännössä odottavia äitejä neuvottiin suosimaan kasviksia, runsaskuituista leipää ja rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita, syömään kalaa kahdesti viikossa, suosimaan margariinia ja öljyjä sekä välttämään rasvaisia ja sokerisia ruokia.

Tutkimusryhmän äidit muokkasivat omaa ruokavaliotaan suositusten mukaiseksi jo seitsemännen raskauskuukauden loppuun mennessä ja vielä enemmän lähestyttäessä raskauden loppuvaihetta.

Äitiysneuvoloiden elintapaneuvontaa tuettiin tutkimuksessa UKK-instituutin tuottamalla neuvonta-aineistolla.

Julkaisut
Aittasalo M, Raitanen J, Kinnunen TI, Ojala K, Kolu P, Luoto R. Is intensive counseling in maternity care feasible and effective in promoting physical activity among women at risk for gestational diabetes? Secondary analysis of a cluster randomized NELLI study in Finland. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2012, 9:104 doi:10.1186/1479-5868-9-104

Kinnunen T, Puhkala J, Raitanen J, Ahonen S, Aittasalo M, Virtanen S, Luoto R. Effects of dietary counselling on food habits and dietary intake of Finnish pregnant women at increased risk for gestational diabetes - a secondary analysis of a cluster-randomized controlled trial. Maternal & Child Nutrition 2012;():doi: 10.1111/j.1740-8709.2012.00426.x

Lisätietoja
Minna Aittasalo, tutkija, UKK-instituutti
puh. 03 282 9267

Riitta Luoto, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti
puh. 03 282 9226

Jatta Puhkala, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti
puh. 03 282 9208

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014