Kävely parantaa vaihdevuosi-ikäisten unta

Kävely parantaa vaihdevuosi-ikäisten naisten unta

Tiedote 20.6.2012

Vaihdevuodet yhdistetään usein huonoon nukkumiseen, päiväaikaiseen väsymykseen ja vaikeuksiin suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Säännöllinen kestävyysliikunta voi kuitenkin vähentää unta häiritseviä kuumia aaltoja ja sen myötä parantaa unen laatua, ilmenee UKK-instituutissa tehdystä tutkimuksesta.

UKK-instituutin tutkimukseen osallistui 176 vähän liikuntaa harrastavaa 43—63–vuotiasta naista, joilla oli päivittäisiä kuumia aaltoja eivätkä he käyttäneet hormonikorvaushoitoja. Harjoitteluryhmän naiset ohjeistettiin liikkumaan puolen vuoden ajan neljä kertaa viikossa 50 minuuttia kerrallaan. Liikunta oli pääasiassa kävelyä tai sauvakävelyä. Kontrolliryhmäläiset pitivät liikuntatottumukset ennallaan.

Tutkittavat raportoivat aamuisin kännykkäkyselyn välityksellä, miten he olivat nukkuneet edellisenä yönä ja oliko heillä ollut yön aikana kuumia aaltoja. Kuuden kuukauden harjoittelun päätyttyä voitiin todeta, että unen laatu oli parempi harjoitteluryhmällä kuin verrokkiryhmällä ja unta häiritsevien kuumien aaltojen määrä oli vähentynyt enemmän harjoitteluryhmässä.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kestävyystyyppinen liikunta, kuten kävely ja sauvakävely, voi parantaa unen laatua keski-ikäisillä vaihdevuosioireita kokevilla naisilla.

Julkaisu

Mansikkamäki K, et al. Sleep quality and aerobic training among menopausal women – A randomized controlled trial. Maturitas (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2012.05.003

Lisätiedot

Henkilöä ei löydy


Liikunnan vaikutus vaihdevuosioireisiin — satunnaistettu harjoittelututkimus

Effect of physical activity on menopausal symptoms — a randomized clinical trial

Tavoitteellisen, sykeohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta vaihdevuosi-ikäisten hyvinvointiin, erityisesti vaihdevuosioireilun määrään, elämänlaatuun sekä työ- ja toimintakykyyn selvittävä liikuntaharjoittelututkimus.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014