Liikunta ja positiiviset tunteet edistävät valtimoterveyttä

Liikunta ja positiiviset tunteet edistävät valtimoterveyttä

 
Tiedote 1.10.2012

Sydän- ja verenkiertoelimistön terveyden paraneminen on yksi suomalaisista menestystarinoista.  Silti valtimosairaudet, kuten sepelvaltimotauti, aivoverenkiertohäiriöt ja tyypin 2 diabetes, koskettavat edelleen yli miljoonaa suomalaista.  Uusimman tutkimuksen nostamat kiinnostavat mahdollisuudet valtimoterveyden edistämiseen ovat esillä UKK-instituutin Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä 3.—4.10.2012 Tampereella. Erityisesti seminaarissa keskustellaan terveysliikunnan monitahoisesta kosketuspinnasta valtimoterveyteen.

Elämänmuodon nopeasti muuttuessa myös terveyden edellytyksistä ja vaaratekijöistä on kertynyt tarkempaa tietoa. Pitkittynyt stressi on yhteydessä moniin sairauksiin, myös sydän- ja verenkiertotauteihin. Yksilötasolla liikunta näyttää olevan yksi tehokkaimmista stressinhallintakeinoista, arvioi professori Clas-Håkan Nygård.

Luontoympäristö helpottaa stressiä enemmän kuin kaupunkiympäristö. Esimerkkejä luontoympäristön elvyttävistä muutoksista ovat verenpaineen lasku ja stressihormonien erittymisen väheneminen, professori Kalevi Korpela Tampereen yliopistosta kertoo.

Runsas kolmannes suomalaisten vapaa-ajan liikunnasta tapahtuu luonnossa. Pitkäaikainen altistuminen vilkkaan autoliikenteen päästöille ei olekaan suositeltavaa, etenkään lapsille ja vanhuksille. Liikenteen ja teollisuuden tuottamat hiukkasmaiset ilmansaasteet aiheuttavat merkittäviä terveysongelmia, pienhiukkasilla on haitallisia vaikutuksia muun muassa sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen, kertoo erikoistutkija Timo Lanki.

Tähän mennessä on tutkimuksissa tunnistettu jo useita negatiivisia tunteita, jotka näyttävät nopeuttavan valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin kehittymistä. Positiivisten tunteiden oletetaan ylläpitävän sydänterveyttä, mutta toistaiseksi positiivisia tunteita on tutkittu vähemmän kuin negatiivisia tunteita. Psykologi Sampsa Puttonen Työterveyslaitokselta puhuu aiheesta.

Tutustu seminaarin ohjelmaan >>

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014