Raskausdiabetes lisää terveydenhuollon kustannuksia neljänneksellä

Raskausdiabetes lisää terveydenhuollon kustannuksia neljänneksellä

Tiedote 4.9.2012

Raskausdiabetekseen sairastuvat odottavat äidit aiheuttavat terveydenhuollolle neljänneksen suuremmat kustannukset kuin muut äidit. Kulut muodostuvat raskauden aikaisesta terveyspalveluiden käytöstä, synnytyksestä ja vastasyntyneiden osastohoidosta.

Suomalaisäideistä joka kymmenes sairastuu raskausdiabetekseen, joka vaikuttaa sekä äidin että sikiön terveyteen. Sairaus lisää sikiön suurikokoisuutta, riskiä raskauden ja synnytyksen aikaisiin komplikaatioihin ja äidin riskiä sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen.

Synnytyksen jälkeen sokeriaineenvaihdunta normalisoituu, mutta riski tyypin 2 diabetekseen sairastumiseen kasvaa iän myötä selvästi.

UKK-instituutin raskausdiabeteksen ehkäisytutkimukseen osallistui 850 riskiryhmään kuuluvaa pirkanmaalaista äitiä. Terveydenhoitajat rekrytoivat mukaan ensimmäisellä neuvolakäynnillä kaikki halukkaat raskausviikolla 8—12 olleet äidit, joilla täyttyi ainakin yksi seuraavista kriteereistä: ylipaino (painoindeksi ≥ 25 kg/m²), 40 vuotta täyttänyt, aiempi raskausdiabetes, yli 4500 g painava lapsi tai suvussa diabetes.

Kustannusten arvioimiseksi kerättiin tietoa mm. perusterveydenhuollon- ja erikoissairaanhoidon käynneistä, lääkityksestä, sairaalassaoloajasta ja synnytystavasta.

Tutkimuksen perusteella raskausdiabetekseen sairastuneiden naisten raskauden aikaisesta terveyspalveluiden käytöstä, lääkityksestä, synnytyksestä ja vastasyntyneiden osastohoidosta yhteiskunnalle muodostuneet kustannukset olivat keskimäärin 25 % suuremmat kuin äideillä, joiden sokeriaineenvaihdunta oli tasapainossa.

Suurimman yksittäisen kustannuserän molemmilla muodosti synnytys, lähes yhtä suurella osuudella. Suuri menoerä olivat lisäksi sairaalassaolopäivät, joiden kustannukset raskausdiabeetikoilla olivat keskimäärin 44 % suuremmat kuin ei-sairastuneilla, ja vastasyntyneiden lasten hoitopäivistä aiheutuneet kulut olivat 49 % suuremmat.

Äitien ja vauvojen terveyttä voidaan suojella ja samalla hillitä terveydenhuollon menoja suuntaamalla voimavaroja raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyyn elintapaneuvonnan avulla. Vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja ylipainon on todettu olevan yhteydessä kohonneeseen raskausdiabeteksen riskiin, jonka ehkäisystä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan avulla on saatu myönteisiä kokemuksia UKK-instituutin saman tutkimushankkeen aikaisemmin julkaistuissa tutkimuksissa.

Lisätietoja
Päivi Kolu TtM, tutkija, UKK-instituutti
Puh. 03 282 9208
paivi.kolu (at) uta.fi

Artikkeli
Kolu P, Raitanen J, Rissanen P, Luoto R. Health care costs associated with gestational diabetes mellitus among high-risk women - results from a randomised trial. BMC Pregnancy and childbirth 2012;12:71, doi:10.1186/1471-2393-12-71 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2393-12-71.pdf

 

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014