Terveysliikunnan järjestöpäivä 11.10.12

Terveysliikunnan järjestöpäivä

Liikkumattomuuden purkamisesta terveys- ja liikuntajärjestöjen yhteistyönä keskusteltiin UKK-instituutin järjestämässä Terveysliikunnan järjestöpäivässä 11.10.12. Helsingissä. Paikalla oli 50 terveys- ja liikunta-alan järjestöjen toimijaa ja edustajia valtion liikuntahallinnosta.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoi tuoreita ennakkotietoja Terveys 2011 -tutkimuksessa selville saadusta fyysisen aktiivisuuden määrästä. Objektiivisesti kiihtyvyysanturilla mitattuna tutkittavien fyysinen aktiivisuus on huomattavasti vähäisempää kuin perinteisissä kyselytutkimuksissa saadut tulokset.

Tässä tilanteessa tarvitaan laaja-alaista terveys- ja liikuntajärjestöjen yhteistyötä, johtaja Vasankari painotti.

— Suomessa on pitkät perinteet sekä liikunta- että terveysalan toimijoiden työlle liikunnan edistämisessä. Tiukentuva kuntatalous ja istumisen muuttuminen omaksi itsenäiseksi terveyshaitaksi ovat entisestään korostaneet näiden toimijoiden työn merkitystä.

— Jotta toimintamme olisi entistä vaikuttavampaa, on tärkeää tunnistaa aikaisempaa tarkemmin vähän liikkuvat ja paljon istuvat. Viimeaikaiset väestötutkimukset, joissa on käytetty objektiivisia aktiivisuuden mittauksia, antavat aikaisempaa tarkemman kuvan siitä missä suomalaisten liikkumisen ja toisaalta istumisen määrä liikkuu.

— Tällä tiedolla ja entistä tiiviimmällä yhteistyöllä niin kansallisella kuin paikallisella tasollakin voimme edelleen toimia entistä vaikuttavammin.

Terveysliikunnan järjestöpäivässä käytiin vilkasta keskustelua siitä, millaista yhteistyötä olisi mahdollista tehdä esimerkiksi hankkeiden puitteissa.

 

Terveysliikunnan järjestöpäivän ohjelma

Kuvia tilaisuudesta on UKK-instituutin Facebook-sivulla

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014