Uusi lähestymistapa lasten lihomisen ehkäisyyn

Uusi lähestymistapa lasten lihomisen ehkäisyyn

Tiedote 8.2.2012

Alle vuoden ikäisten vauvojen äideille suunnattu elintapaneuvonta vaikuttaa myönteisesti lapsen painonkehitykseen. UKK-instituutin tutkimuksessa seurattiin elintapaneuvontaa lastenneuvolassa saaneiden äitien lasten painonkehitystä nelivuotiaiksi asti. Tehostettua neuvontaa saaneiden äitien lasten painonnousu oli hitaampaa 2—4 vuoden iässä kuin lapsilla, joiden äidit eivät osallistuneet tehostettuun neuvontaan.

Ylipainoisten ja lihavien lasten määrä on kolminkertaistunut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana Suomessa ja muualla maailmassa. Usein lihominen alkaa jo alle 7-vuotiaana ja jatkuu kouluiässä ja aikuisena. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että lasten lihomiseen kannattaisi puuttua jo varhaislapsuudessa: Vauvaikäisen nopea painonnousu altistaa myöhemmälle lihomiselle ja lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja diabetekseen aikuisena. Lapset myös omaksuvat ruoka- ja liikkumistottumuksia jo alle kouluikäisinä.

UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin vauvojen äideille suunnatun tehostetun ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan vaikutusta lapsen painonkehitykseen nelivuotiaiksi asti. Lastenneuvoloissa toteutettuun tutkimukseen osallistui 89 pirkanmaalaista äitiä vuosina 2004—2006 koe- ja kontrollisryhmissä. Neuvontaan osallistuneiden äitien lasten kasvutiedot kerättiin vuonna 2010.

Koeryhmän lastenneuvoloissa äidit saivat yksilöllistä ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa lapsen ollessa 2—10 kuukauden ikäinen, ja heille tarjottiin mahdollisuutta osallistua ohjattuihin ryhmäliikuntatapaamisiin. Kontrollineuvoloissa jatkettiin tavanomaista neuvontaa. Tehostetun elintapaneuvontaan osallistuneiden äitien lasten painonnousu oli hitaampaa 2—4 vuoden iässä verrattuna kontrolliryhmän äitien lapsiin.

Lihavuusepidemian taltuttaminen on maailmanlaajuinen haaste, johon tarvitaan uusia vaikuttavia keinoja. Yksi nykyiseen terveydenhuoltoon hyvin soveltuva keino voisi olla tutkimuksessa käytetty vauvaikäisten äideille suunnattu tehostettu elintapaneuvonta.


Tutkimuksen tulokset on julkaistu tieteellisessä British Medical Journal -verkkolehdessä BMJ Open


Mustila T, Raitanen J, Keskinen P, Saari A, Luoto R. Lifestyle counselling targeting infant's mother during the child's first year and offspring weight development until 4 years of age: a follow-up study of a cluster RCT. BMJ Open 2012;2(1):e000624, doi:10.1136/bmjopen-2011-000624


Lisätietoja

Riitta Luoto
tutkimusjohtaja, UKK-instituutti
puh. 050 464 8482

Taina Mustila                
lastenlääkäri, Vaasan sairaanhoitopiiri
puh. 050 343 3622

 

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — esitutkimus

Physical activity and dietary counseling and supervised group exercise for first-time pregnant women — a feasibility study of a controlled trial

Kontrolloitu kokeellinen pilottitutkimus liikunnan ja ruokavalion vaikutuksista raskauden aikaiseen painonnousuun ja raskauden jälkeiseen painonkehitykseen.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014