Liikkumattomuus HEPA Europe 2013 teemana

9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe

Tiedote, KKI-ohjelma 17.10.2013

Istummeko itsemme hautaan?

Liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa ovat nyky-yhteiskunnan haasteita, jotka heijastuvat itse kunkin arkeen monin tavoin. Näihin haasteisiin pureutuu kansainvälinen terveysliikunnan konferenssi, joka kokoaa 22.–23. 10. Helsinkiin Kalastajatorpalle alan kansainvälisiä tutkijoita ja käytännön toimijoita.

Yksi konferenssin pääpuhujista on arvostettu yhdysvaltalainen professori Peter Katzmarzyk (Pennington Biomedical Researh Center). Hän on huolissaan istumisen ja television katselun selvistä yhteyksistä aikuisväestön ennenaikaiseen kuolemaan. Passiivisen elämäntavan on todettu lisäksi olevan yhteydessä ylipainoon, tyypin 2 diabetekseen sekä erityisesti sydän- ja verisuonisairauksiin.

Useat viimeaikaiset tutkimukset todistavat istumisen ja television katselun olevan itsenäinen riskitekijä ennenaikaiseen kuolemaan, riippumatta fyysisen aktiivisuuden määrästä. Maailman terveysjärjestö onkin listannut passiivisen elämäntavan neljänneksi merkittävimmäksi tekijäksi ennenaikaisiin kuolemiin. Ei siis riitä, että liikumme vapaa-ajallemme, mikäli päivämme muuten täyttyy istumisesta.

Tanskan malli liikuttaa koululaisia

Tanskassa ollaan toteuttamassa peruskoulu-uudistusta, jossa jokaiseen koulupäivään tulee sisältymään tunti koululiikuntaa. Konferenssissa liikuntaepidemiologian professori Lars Bo Andersen (University of Southern Denmark) kertoo tutkimustuloksista peruskoulu-uudistuksen taustalla.

Andersen on huolissaan lasten vähäisestä liikkumisesta ja fyysisen aktiivisuuden vähenemisestä murrosiässä. Sydänterveyden näkökulmasta koululaiset tarvitsisivat päivittäin 90 minuuttia fyysistä aktiivisuutta, mikä tarkoittaa ripeää kävelyä vastaavaa reipasta liikuntaa noin tunti päivittäisen perusaktiivisuuden lisäksi.

Tanskalaisissa tutkimuksissa liikuntatuntien lisäämisen on havaittu parantavan lasten sydänterveyttä varsinkin niillä lapsilla, jotka vapaa-aikanaan liikkuvat vain vähän. Tästä näkökulmasta lasten liikunnan edistäminen jokaisessa koulussa jokaisena koulupäivänä on kansanterveyden kannalta keskeinen keino, jolla voitaisiin ehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia tulevaisuudessa.

Tuoreimmat uutiset maailmalta

Konferenssin teemoina käsitellään liikkumattomuuden mittaamista, liikunnallisesti passiivisen elämäntavan vähentämistä, lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämistä. Tuoreimpia tutkimustuloksia ja suosituksia tuovat muun muassa Yhdysvalloista Richard Troiano (US Public Health Services) ja Maailman terveysjärjestö WHO:sta Joao Breda.

Konferenssin järjestävät yhdessä Maailman terveysjärjestö WHO:n alaisen HEPA Europe -organisaation kanssa Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma ja UKK-instituutti.

Lisätietoja

KKI-ohjelma, ohjelmajohtaja Jyrki Komulainen
puh. 0500 542 193, jyrki.komulainen (at) likes.fi

Konferenssin ohjelma > www.hepaeurope2013.fi

Professori Peter Katzmarzykin puheenvuoro ”Health risks associated with sedentary behavior” kuullaan keskiviikkona 23. lokakuuta kello 9.00.

Professori Lars Bo Andersen esitelmöi otsikolla ”Effectiveness of school based physical activity interventions” tiistaina 22. lokakuuta kello 10.15.

 

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014