Liikunta vähentää perhevapaalla olevien äitien masennusoireita

Liikunta vähentää perhevapaalla olevien äitien masennusoireita

UKK-instituutin ja Työterveyslaitoksen tiedote 17.1.2013

Äiti vaunojen kanssa piirros

Vuosi synnytyksen jälkeen 15 prosenttia äideistä kokee vähintään lieviä masennusoireita. Eniten masennusoireita oli yli 34-vuotiailla ensisynnyttäjillä, jotka eivät harrastaneet lainkaan liikuntaa. Äidin koulutuksella tai työhön paluulla ei ollut yhteyttä masennukseen. UKK-instituutin tekemässä tutkimuksessa oli mukana lähes 500 pirkanmaalaista äitiä.

Riittävän liikunnan tiedetään olevan yhteydessä hyvinvointiin niin raskauden aikana kuin muulloinkin. Tutkimuksessa mukana olleista äideistä riittävästi liikkui puolet — heillä oli selvästi vähemmän masennusoireita (10 %) kuin riittämättömästi liikkuvilla (20 %). Terveysliikunnan suosituksen mukainen riittävä liikunnan määrä on kaksi ja puoli tuntia reipasta liikuntaa viikossa.

Tutkimuksen tekijä, tutkimusjohtaja Riitta Luoto pitääkin tärkeänä neuvolan roolia masennusoireiden arvioimisessa sekä liikuntaan motivoimisessa.

— Raskauden jälkeistä liikuntaa olisi tärkeää edistää, koska se on yhteydessä masennusoireiden vähenemiseen ja sitä kautta äidin itsensä, lapsen ja koko perheen hyvinvointiin, UKK-instituutin tutkimusjohtaja Riitta Luoto korostaa.

Julkaisu
Luoto R, Raitanen J, Tuisku K. Masennusoireet vuoden kuluttua synnytyksestä: yhteydet liikuntaan ja kokemuksiin perhevapaasta. Teoksessa: Luoto R, Kauppinen K, Luotonen A, toim. Perhevapaalta takaisin työelämään. Hki: Työterveyslaitos, 2012: 127-143

Perhevapaalta takaisin työelämään -raportti

Katso myös: Työterveyslaitoksen tiedote koko julkaisusta.

 

Lisätiedot

 

Henkilöä ei löydy

 

 

Naisten työhön paluu perhevapaan jälkeen

Impact of Lifestyle Modification on Pregnant Women’s Workability, Sickness Absence and Return to Employment

Elintapojen muutoksen merkitys raskaana olevien työkykyyn, hyvinvointiin ja työelämään paluuseen. Vuonne 2009 käynnistyneessä tutkimuksessa selvitään, millaiset tekijät edistävät ja estävät naisten työhön paluuta perhevapaan jälkeen.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014