Omatoimista koulumatkojen kulkemista on varaa lisätä Tampereella

Koulumatkojen kulkeminen omatoimisesti jaloin tai pyörällä kerryttäisi selvästi koululaisten viikoittaista liikuntaa

Tiedote 22.1.2013

Tamperelaisista 8.-luokkalaisista koululaisista vain vähän yli 60 prosenttia kävelee tai pyöräilee lyhyet koulumatkat. Tavallisimmat esteet koululaisten lyhyiden matkojen omatoimiselle liikkumiselle ovat haluttomuus käyttää pyöräilykypärää ja sujuvat bussiyhteydet, ilmenee UKK-instituutin yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa tekemästä koulumatka- ja liikuntakyselystä.

Kyselyssä selvitettiin 8.-luokkalaisten koulumatkoilla liikkumista, vapaa-ajan liikuntaa ja ruutuaikaa. Aineisto kerättiin vuonna 2011 Internet-kyselyllä kaikista Tampereen kaupungin yläkouluista. Kyselyyn vastasi 1464 oppilasta (88 %).

Liikuntasuositusten mukaan kouluikäisten tulisi liikkua reippaasti vähintään 1—2 tuntia joka päivä ja yhtämittainen paikallaanolo ja ruutuaika tulisi rajoittaa kahteen tuntiin päivässä.

Tamperelaisista kahdeksasluokkalaisista liikuntasuosituksen täytti vain neljäsosa, pojista kolmannes ja tytöistä vajaa viidennes. Näin siitä huolimatta, että noin 60 prosenttia oppilaista osallistui ohjattuun liikuntaan säännöllisesti ainakin kerran viikossa.  Ruutuaikasuositus ylittyi joka päivä noin 40 prosentilla oppilaista, yli puolella pojista ja kolmanneksella tytöistä.

Riittävä päivittäinen liikunta on välttämätöntä lapsen ja nuoren terveelle kasvulle ja kehittymiselle.  Lasten liikkuminen kuitenkin muuttuu iän myötä. Liikkuvimmillaan lapset ovat noin 12-vuotiaina, mutta sen jälkeen päivittäisliikkuminen vähenee selvästi. Tähän yhtenä syynä on siirtyminen alakoulusta yläkouluun, jolloin koulumatka yleensä pitenee ja kävely ja pyöräily vähenevät. Samanaikaisesti viihdemedian parissa vietetty fyysisesti passiivinen ruutuaika lisääntyy. Lyhyillä, korkeintaan kolmen kilometrin koulumatkoilla onkin vielä paljon mahdollisuuksia lisätä kävelyä ja pyöräilyä.

Kysely on osa UKK-instituutin Kasit liikkeelle -tutkimuskokonaisuutta, joka jatkui syksyllä 2012 interventiotutkimuksella Tampereen yläkouluissa. Siinä selvitetään, vaikuttaako kolmelle terveystiedon tunnille suunniteltu sisältö kotitehtävineen kahdeksasluokkalaisten liikunnan lisäämiseen ja ruutuajan vähentämiseen.

Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se kuuluu Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelmaan.

Julkaisu
Paronen O, Aittasalo M, Jussila A-M. Kasit liikkeelle! Koulumatka- ja liikuntakysely Tampereella syksyllä 2011. Tampere: UKK-instituutti, Tampereen kaupunki, 2012. Verkkojulkaisu.

Koko julkaisu on luettavissa Tampereen kaupungin sivuilla (PDF)

Lisätietoja

Minna Aittasalo
Minna Aittasalo
erikoistutkija
terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, Adjunct Professor, D.Sc. (Health Sciences), PT, Senior Researcher
Puh. 046 922 2094
Asiantuntemus
  • terveysliikunnan edistämisen dosentti (Jyväskylän yliopisto)
  • terveyttä edistävä liikunta
  • liikunnan edistämiskeinot (aikuiset, lapset, nuoret)
  • liikuntaneuvonta ja Liikkumisresepti
  • kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osana liikkumisen ohjausta
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi
  • liikunnan edistämishankkeiden suunnittelu ja arviointi
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön

Kasit liikkeelle!

Kids Out! School-based intervention to promote physical activity and to reduce screen time among eighth graders

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014